Υδρογόνο

1
H
Ομάδα
1
Περίοδος
1
Τομέας
s
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
1
1
0
General Properties
Ατομικός Αριθμός
1
Ατομικό βάρος
1,00794
Mass Number
1
Κατηγορία
Άλλα Αμέταλλα
Χρώμα
Colorless
Radioactive
Όχι
Προέρχεται από την ελληνική λέξη ύδωρ (νερό), και γονίδιο (που σχηματίζεται)
Κρυσταλλικό σύστημα
Simple Hexagonal
Ιστορία
Henry Cavendish was the first to distinguish hydrogen from other gases in 1766 when he prepared it by reacting hydrochloric acid with zinc.

In 1670, English scientist Robert Boyle had observed its production by reacting strong acids with metals.

French scientist Antoine Lavoisier later named the element hydrogen in 1783.
Electrons per shell
1
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
1s1
H
Hydrogen is the primary component of Jupiter and the other gas giant planets
Physical Properties
Phase
Αέρια
Πυκνότητα
0,00008988 g/cm3
Σημείο τήξης
14,01 K | -259,14 °C | -434,45 °F
Σημείο βρασμού
20,28 K | -252,87 °C | -423,17 °F
Heat of Fusion
0,558 kJ/mol
Heat of Vaporization
0,452 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
14,304 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0,15%
Abundance in Universe
75%
Vial
Image Credits: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure hydrogen
CAS Number
1333-74-0
PubChem CID Number
783
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
53 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
31 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,2 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
13,5984 eV
Atomic Volume
14,4 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,001815 W/cm·K
Oxidation States
-1, 1
Applications
Liquid hydrogen is used as a rocket fuel.

Hydrogen is commonly used in power stations as a coolant in generators.

Hydrogen's two heavier isotopes (deuterium and tritium) are used in nuclear fusion.

Used as a shielding gas in welding methods such as atomic hydrogen welding.
Hydrogen poses a number of hazards to safety, from fires when mixed with air to being an asphyxiant in its pure form
Ισότοπα
Stable Isotopes
1H, 2H
Unstable Isotopes
3H, 4H, 5H, 6H, 7H