Υδρογόνο

1
H
Ομάδα
1
Περίοδος
1
Τομέας
s
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
1
1
0
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
1
Ατομικό βάρος
1,00794
αριθμός μάζας
1
Κατηγορία
Άλλα Αμέταλλα
Χρώμα
αχρωμο
ραδιενεργο
Όχι
Προέρχεται από την ελληνική λέξη ύδωρ (νερό), και γονίδιο (που σχηματίζεται)
Κρυσταλλικό σύστημα
απλο εξάγωνο
Ιστορία
Henry Cavendish was the first to distinguish hydrogen from other gases in 1766 when he prepared it by reacting hydrochloric acid with zinc.

In 1670, English scientist Robert Boyle had observed its production by reacting strong acids with metals.

French scientist Antoine Lavoisier later named the element hydrogen in 1783.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
1
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
1s1
H
Hydrogen is the primary component of Jupiter and the other gas giant planets
φυσικές ιδιότητες
φαση
Αέρια
Πυκνότητα
0,00008988 g/cm3
Σημείο τήξης
14,01 K | -259,14 °C | -434,45 °F
Σημείο βρασμού
20,28 K | -252,87 °C | -423,17 °F
θερμότητα σύντηξης
0,558 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
0,452 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
14,304 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,15%
Αφθονια στο συμπαν
75%
Vial
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure hydrogen
μοναδες CAS
1333-74-0
PubChem CID Number
783
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
53 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
31 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,2 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
13,5984 eV
Ατομικός Αριθμός
14,4 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,001815 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-1, 1
εφαρμογές
Liquid hydrogen is used as a rocket fuel.

Hydrogen is commonly used in power stations as a coolant in generators.

Hydrogen's two heavier isotopes (deuterium and tritium) are used in nuclear fusion.

Used as a shielding gas in welding methods such as atomic hydrogen welding.
Το υδρογόνο ενέχει πολλούς κινδύνους για την ασφάλεια, από πυρκαγιές όταν αναμιγνύεται με αέρα έως ασφυξιακό στην καθαρή του μορφή
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
1H, 2H
ασταθη Ισότοπα
3H, 4H, 5H, 6H, 7H