Λιβερμόριο

116
Lv
Ομάδα
16
Περίοδος
7
Τομέας
p
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
116
116
175
General Properties
Ατομικός Αριθμός
116
Ατομικό βάρος
[293]
Mass Number
291
Κατηγορία
Φτωχά μέταλλα
Χρώμα
n/a
Radioactive
Ναι
Named after the Lawrence Livermore National Laboratory, within the city of Livermore, California
Κρυσταλλικό σύστημα
n/a
Ιστορία
Ununhexium (Uuh) was the temporary IUPAC systematic element name.

Livermorium was identified in 2000 by a team composed of Russian scientists at Joint Institute for Nuclear Research, Dubna and American scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory led by Yuri Oganessian and Ken Moody.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 32, 18, 6
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4
Lv
Livermorium is historically known as eka-polonium
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
-
Σημείο τήξης
-
Σημείο βρασμού
-
Heat of Fusion
n/a
Heat of Vaporization
n/a
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
The
Image Credits: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
CAS Number
54100-71-9
PubChem CID Number
n/a
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
-
Ομοιοπολική ακτίνα
175 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
-
Ionization Potential
-
Atomic Volume
-
Θερμική αγωγιμότητα
-
Oxidation States
2, 4
Applications
Livermorium is used for scientific research purposes only.
Livermorium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Stable Isotopes
-
Unstable Isotopes
289Lv, 290Lv, 291Lv, 292Lv, 293Lv