Τενέσιο

117
Ts
Ομάδα
17
Περίοδος
7
Τομέας
p
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
117
117
177
General Properties
Ατομικός Αριθμός
117
Ατομικό βάρος
[294]
Mass Number
294
Κατηγορία
Αλογόνα
Χρώμα
n/a
Radioactive
Ναι
Named after the region of Tennessee
Κρυσταλλικό σύστημα
n/a
Ιστορία
Tennessine was identified in 2010 by a team composed of Russian scientists at Joint Institute for Nuclear Research, Dubna and American scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory.

It was produced by the bombardment of berkelium with calcium.

Ununseptium was the temporary IUPAC systematic element name.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 32, 18, 7
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5
Ts
Tennessine is historically known as eka-astatine
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
-
Σημείο τήξης
-
Σημείο βρασμού
-
Heat of Fusion
n/a
Heat of Vaporization
n/a
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
The
Image Credits: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
CAS Number
87658-56-8
PubChem CID Number
n/a
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
-
Ομοιοπολική ακτίνα
165 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
-
Ionization Potential
-
Atomic Volume
-
Θερμική αγωγιμότητα
-
Oxidation States
-1, 1, 3, 5
Applications
Tennessine is used for scientific research purposes only.
Tennessine is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Stable Isotopes
-
Unstable Isotopes
291Ts, 292Ts, 293Ts, 294Ts