Ογκανέσσιο

118
Og
Ομάδα
18
Περίοδος
7
Τομέας
p
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
118
118
176
General Properties
Ατομικός Αριθμός
118
Ατομικό βάρος
[294]
Mass Number
294
Κατηγορία
Ευγενή Αέρια
Χρώμα
n/a
Radioactive
Ναι
Named after the Russian nuclear physicist Yuri Oganessian
Κρυσταλλικό σύστημα
n/a
Ιστορία
Oganesson was identified in 2002 by a team composed of Russian scientists at Joint Institute for Nuclear Research, Dubna and American scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory.

It was produced by the bombardment of californium with calcium.

Ununoctium was the temporary IUPAC systematic element name.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 32, 18, 8
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6
Og
Oganesson is historically known as eka-radon
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
13,65 g/cm3
Σημείο τήξης
-
Σημείο βρασμού
-
Heat of Fusion
n/a
Heat of Vaporization
n/a
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
The
Image Credits: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
CAS Number
54144-19-3
PubChem CID Number
n/a
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
152 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
157 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
-
Ionization Potential
-
Atomic Volume
-
Θερμική αγωγιμότητα
-
Oxidation States
-1, 0, 2, 4, 6
Applications
Oganesson is used for scientific research purposes only.
Oganesson is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Stable Isotopes
-
Unstable Isotopes
293Og, 294Og