Μολυβδένιο

42
Mo
Ομάδα
6
Περίοδος
5
Τομέας
d
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
42
42
54
General Properties
Ατομικός Αριθμός
42
Ατομικό βάρος
95,96
Mass Number
96
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
Γκρι
Radioactive
Όχι
From the Greek word molybdo, lead
Κρυσταλλικό σύστημα
Body Centered Cubic
Ιστορία
Molybdenite was often confused for graphite and it was thought to contain lead.

In 1778 Swedish scientist Carl Wilhelm Scheele proved that molybdenite was not graphite nor did it contain lead.

In 1781, Scheele's friend and countryman, Peter J. Hjelm isolated the metal by using carbon and linseed oil.
Electrons per shell
2, 8, 18, 13, 1
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Kr] 4d5 5s1
Mo
Molybdenum is essential for plant foliage health
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
10,22 g/cm3
Σημείο τήξης
2896,15 K | 2623 °C | 4753,4 °F
Σημείο βρασμού
4912,15 K | 4639 °C | 8382,2 °F
Heat of Fusion
36 kJ/mol
Heat of Vaporization
600 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,251 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0,00011%
Abundance in Universe
5×10-7%
Molybdenum
Image Credits: Images-of-elements
Molybdenum with rough, oxidized surface
CAS Number
7439-98-7
PubChem CID Number
23932
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
139 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
154 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,16 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
7,0924 eV
Atomic Volume
9,4 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
1,38 W/cm·K
Oxidation States
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Applications
Molybdenum is used as glass furnace electrodes due to its high melting point.

The metal is also used in nuclear energy applications and for missile and aircraft parts.

Molybdenum is valuable as a catalyst in the refining of petroleum.

Molybdenum is used in small quantities to harden steel and is used in many alloys.
Molybdenum is toxic in all but small quantities
Ισότοπα
Stable Isotopes
92Mo, 94Mo, 95Mo, 96Mo, 97Mo, 98Mo
Unstable Isotopes
83Mo, 84Mo, 85Mo, 86Mo, 87Mo, 88Mo, 89Mo, 90Mo, 91Mo, 93Mo, 99Mo, 100Mo, 101Mo, 102Mo, 103Mo, 104Mo, 105Mo, 106Mo, 107Mo, 108Mo, 109Mo, 110Mo, 111Mo, 112Mo, 113Mo, 114Mo, 115Mo