Μολυβδένιο

42
Mo
Ομάδα
6
Περίοδος
5
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
42
42
54
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
42
Ατομικό βάρος
95,96
αριθμός μάζας
96
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
Γκρι
ραδιενεργο
Όχι
From the Greek word molybdo, lead
Κρυσταλλικό σύστημα
Κυβικό στο κέντρο του σώματος
Ιστορία
Molybdenite was often confused for graphite and it was thought to contain lead.

In 1778 Swedish scientist Carl Wilhelm Scheele proved that molybdenite was not graphite nor did it contain lead.

In 1781, Scheele's friend and countryman, Peter J. Hjelm isolated the metal by using carbon and linseed oil.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 13, 1
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Kr] 4d5 5s1
Mo
Molybdenum is essential for plant foliage health
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
10,22 g/cm3
Σημείο τήξης
2896,15 K | 2623 °C | 4753,4 °F
Σημείο βρασμού
4912,15 K | 4639 °C | 8382,2 °F
θερμότητα σύντηξης
36 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
600 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,251 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,00011%
Αφθονια στο συμπαν
5×10-7%
Molybdenum
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Molybdenum with rough, oxidized surface
μοναδες CAS
7439-98-7
PubChem CID Number
23932
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
139 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
154 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,16 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
7,0924 eV
Ατομικός Αριθμός
9,4 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
1,38 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
εφαρμογές
Molybdenum is used as glass furnace electrodes due to its high melting point.

The metal is also used in nuclear energy applications and for missile and aircraft parts.

Molybdenum is valuable as a catalyst in the refining of petroleum.

Molybdenum is used in small quantities to harden steel and is used in many alloys.
Molybdenum is toxic in all but small quantities
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
92Mo, 94Mo, 95Mo, 96Mo, 97Mo, 98Mo
ασταθη Ισότοπα
83Mo, 84Mo, 85Mo, 86Mo, 87Mo, 88Mo, 89Mo, 90Mo, 91Mo, 93Mo, 99Mo, 100Mo, 101Mo, 102Mo, 103Mo, 104Mo, 105Mo, 106Mo, 107Mo, 108Mo, 109Mo, 110Mo, 111Mo, 112Mo, 113Mo, 114Mo, 115Mo