Τεχνήτιο

43
Tc
Ομάδα
7
Περίοδος
5
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
43
43
55
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
43
Ατομικό βάρος
[98]
αριθμός μάζας
98
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Ναι
From the Greek word technetos, artificial
Κρυσταλλικό σύστημα
απλο εξάγωνο
Ιστορία
Element 43 was predicted on the basis of the periodic table, and was erroneously reported as having been discovered in 1925, at which time it was named masurium.

The element was actually discovered by Carlo Perrier and Emilio Segrè in 1937.

It was also found in a sample of molybdenum sent by Ernest Lawrence that was bombarded by deuterons in the Berkeley cyclotron.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 13, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Kr] 4d5 5s2
Tc
Technetium was the first element to be produced artificially
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
11,5 g/cm3
Σημείο τήξης
2430,15 K | 2157 °C | 3914,6 °F
Σημείο βρασμού
4538,15 K | 4265 °C | 7709 °F
θερμότητα σύντηξης
23 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
550 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Αφθονία στον φλοιό της Γης
χωρις στοιχεια
Αφθονια στο συμπαν
χωρις στοιχεια
Emilio
πιστωεις εικονας: pauli.uni-muenster.de
Emilio Segrè, one of the discoverer of the element
μοναδες CAS
7440-26-8
PubChem CID Number
χωρις στοιχεια
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
136 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
147 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,9 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
7,28 eV
Ατομικός Αριθμός
8,5 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,506 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-3, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
εφαρμογές
Technetium is used in nuclear medicine to carry out a number of medical tests, mainly relating to imaging and functional studies of internal bodily organs like bone scan.

It is also used industrially for equipment calibration following its approval as a standard beta emitter.

Mild carbon steels may be effectively protected by minute quantities of technetium, but this corrosion protection is limited to closed systems because of technetium's radioactivity.
Technetium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
-
ασταθη Ισότοπα
85Tc, 86Tc, 87Tc, 88Tc, 89Tc, 90Tc, 91Tc, 92Tc, 93Tc, 94Tc, 95Tc, 96Tc, 97Tc, 98Tc, 99Tc, 100Tc, 101Tc, 102Tc, 103Tc, 104Tc, 105Tc, 106Tc, 107Tc, 108Tc, 109Tc, 110Tc, 111Tc, 112Tc, 113Tc, 114Tc, 115Tc, 116Tc, 117Tc, 118Tc