Τεχνήτιο

43
Tc
Ομάδα
7
Περίοδος
5
Τομέας
d
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
43
43
55
General Properties
Ατομικός Αριθμός
43
Ατομικό βάρος
[98]
Mass Number
98
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
Silver
Radioactive
Ναι
From the Greek word technetos, artificial
Κρυσταλλικό σύστημα
Simple Hexagonal
Ιστορία
Element 43 was predicted on the basis of the periodic table, and was erroneously reported as having been discovered in 1925, at which time it was named masurium.

The element was actually discovered by Carlo Perrier and Emilio Segrè in 1937.

It was also found in a sample of molybdenum sent by Ernest Lawrence that was bombarded by deuterons in the Berkeley cyclotron.
Electrons per shell
2, 8, 18, 13, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Kr] 4d5 5s2
Tc
Technetium was the first element to be produced artificially
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
11,5 g/cm3
Σημείο τήξης
2430,15 K | 2157 °C | 3914,6 °F
Σημείο βρασμού
4538,15 K | 4265 °C | 7709 °F
Heat of Fusion
23 kJ/mol
Heat of Vaporization
550 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
Emilio
Image Credits: pauli.uni-muenster.de
Emilio Segrè, one of the discoverer of the element
CAS Number
7440-26-8
PubChem CID Number
n/a
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
136 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
147 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,9 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
7,28 eV
Atomic Volume
8,5 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,506 W/cm·K
Oxidation States
-3, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Applications
Technetium is used in nuclear medicine to carry out a number of medical tests, mainly relating to imaging and functional studies of internal bodily organs like bone scan.

It is also used industrially for equipment calibration following its approval as a standard beta emitter.

Mild carbon steels may be effectively protected by minute quantities of technetium, but this corrosion protection is limited to closed systems because of technetium's radioactivity.
Technetium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Stable Isotopes
-
Unstable Isotopes
85Tc, 86Tc, 87Tc, 88Tc, 89Tc, 90Tc, 91Tc, 92Tc, 93Tc, 94Tc, 95Tc, 96Tc, 97Tc, 98Tc, 99Tc, 100Tc, 101Tc, 102Tc, 103Tc, 104Tc, 105Tc, 106Tc, 107Tc, 108Tc, 109Tc, 110Tc, 111Tc, 112Tc, 113Tc, 114Tc, 115Tc, 116Tc, 117Tc, 118Tc