Ρουθήνιο

44
Ru
Ομάδα
8
Περίοδος
5
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
44
44
57
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
44
Ατομικό βάρος
101,07
αριθμός μάζας
101
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
From the Latin word Ruthenia, Russia
Κρυσταλλικό σύστημα
απλο εξάγωνο
Ιστορία
Jędrzej Śniadecki isolated the element in 1807, but his work was not ratified.

Jöns Berzelius and Gottfried Osann nearly discovered ruthenium in 1827.

In 1844, Karl Ernst Claus confirmed that there was a new element and isolated ruthenium from the platinum residues of the rouble production while he was working in Kazan University, Kazan.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 15, 1
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Kr] 4d7 5s1
Ru
Ruthenium is unaffected by air, water and acids
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
12,37 g/cm3
Σημείο τήξης
2607,15 K | 2334 °C | 4233,2 °F
Σημείο βρασμού
4423,15 K | 4150 °C | 7502 °F
θερμότητα σύντηξης
25,7 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
580 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,238 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
9,9×10-8%
Αφθονια στο συμπαν
4×10-7%
Gas
πιστωεις εικονας: Wikimedia Commons (Periodictableru)
Gas phase grown crystals of ruthenium metal
μοναδες CAS
7440-18-8
PubChem CID Number
23950
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
134 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
146 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,2 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
7,3605 eV
Ατομικός Αριθμός
8,3 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
1,17 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
εφαρμογές
Ruthenium is used in platinum and palladium alloys to make wear-resistant electrical contacts.

Ruthenium dioxide and lead and bismuth ruthenates are used in thick-film chip resistors.

Fountain pen nibs are frequently tipped with alloys containing ruthenium.

Ruthenium is a versatile catalyst.
Ruthenium is a suspected carcinogen and its compounds strongly stain the skin
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
96Ru, 98Ru, 99Ru, 100Ru, 101Ru, 102Ru, 104Ru
ασταθη Ισότοπα
87Ru, 88Ru, 89Ru, 90Ru, 91Ru, 92Ru, 93Ru, 94Ru, 95Ru, 97Ru, 103Ru, 105Ru, 106Ru, 107Ru, 108Ru, 109Ru, 110Ru, 111Ru, 112Ru, 113Ru, 114Ru, 115Ru, 116Ru, 117Ru, 118Ru, 119Ru, 120Ru