Ρόδιο

45
Rh
Ομάδα
9
Περίοδος
5
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
45
45
58
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
45
Ατομικό βάρος
102,9055
αριθμός μάζας
103
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
From the Greek word rhodon, rose
Κρυσταλλικό σύστημα
κυβικο με κέντρο στο πρόσωπο
Ιστορία
Rhodium was discovered in 1803 by William Hyde Wollaston in London.

He used crude platinum ore presumably obtained from South America.

The introduction of the three way catalytic converter by Volvo in 1976 increased the demand for rhodium.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 16, 1
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Kr] 4d8 5s1
Rh
Rhodium metal does not normally form an oxide, even when heated
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
12,41 g/cm3
Σημείο τήξης
2237,15 K | 1964 °C | 3567,2 °F
Σημείο βρασμού
3968,15 K | 3695 °C | 6683 °F
θερμότητα σύντηξης
21,7 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
495 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,243 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
7×10-8%
Αφθονια στο συμπαν
6×10-8%
Rhodium
πιστωεις εικονας: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Rhodium powder
μοναδες CAS
7440-16-6
PubChem CID Number
23948
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
134 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
142 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,28 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
7,4589 eV
Ατομικός Αριθμός
8,3 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
1,5 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
εφαρμογές
The element's major use is as one of the catalysts in the three-way catalytic converters in automobiles.

Rhodium is used as an alloying agent for hardening and improving the corrosion resistance of platinum and palladium.

It is also used as a filter in mammography systems because of the characteristic X-rays it produces.

Rhodium is also used for jewelry and for decorations.
Rhodium is considered to be non-toxic
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
103Rh
ασταθη Ισότοπα
89Rh, 90Rh, 91Rh, 92Rh, 93Rh, 94Rh, 95Rh, 96Rh, 97Rh, 98Rh, 99Rh, 100Rh, 101Rh, 102Rh, 104Rh, 105Rh, 106Rh, 107Rh, 108Rh, 109Rh, 110Rh, 111Rh, 112Rh, 113Rh, 114Rh, 115Rh, 116Rh, 117Rh, 118Rh, 119Rh, 120Rh, 121Rh, 122Rh