Παλλάδιο

46
Pd
Ομάδα
10
Περίοδος
5
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
46
46
60
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
46
Ατομικό βάρος
106,42
αριθμός μάζας
106
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
Palladium was named after the asteroid Pallas; Pallas was the Greek goddess of wisdom
Κρυσταλλικό σύστημα
κυβικο με κέντρο στο πρόσωπο
Ιστορία
Palladium was discovered in 1803, in London, by English chemist William Hyde Wollaston.

He examined the residues left from platinum after dissolving it in aqua regia, a concentrated solution of hydrochloric and nitric acids.

He then isolated palladium in a series of chemical reactions.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 18
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Kr] 4d10
Pd
In the late 1800s, palladium was more expensive than platinum
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
12,02 g/cm3
Σημείο τήξης
1828,05 K | 1554,9 °C | 2830,82 °F
Σημείο βρασμού
3236,15 K | 2963 °C | 5365,4 °F
θερμότητα σύντηξης
16,7 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
380 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,244 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
6,3×10-7%
Αφθονια στο συμπαν
2×10-7%
Palladium
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Palladium crystal
μοναδες CAS
7440-05-3
PubChem CID Number
23938
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
137 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
139 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,2 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
8,3369 eV
Ατομικός Αριθμός
8,9 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,718 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
2, 4
εφαρμογές
The largest use of palladium is in catalytic converters in the automobile industry.

Finely divided palladium is a good catalyst and is used for hydrogenation and dehydrogenation reactions.

The metal is used in dentistry, watch making, and in making surgical instruments and electrical contacts.
Palladium is considered to be of low toxicity
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
102Pd, 104Pd, 105Pd, 106Pd, 108Pd, 110Pd
ασταθη Ισότοπα
91Pd, 92Pd, 93Pd, 94Pd, 95Pd, 96Pd, 97Pd, 98Pd, 99Pd, 100Pd, 101Pd, 103Pd, 107Pd, 109Pd, 111Pd, 112Pd, 113Pd, 114Pd, 115Pd, 116Pd, 117Pd, 118Pd, 119Pd, 120Pd, 121Pd, 122Pd, 123Pd, 124Pd