Άργυρος

47
Ag
Ομάδα
11
Περίοδος
5
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
47
47
61
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
47
Ατομικό βάρος
107,8682
αριθμός μάζας
108
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
The Latin word for silver is argentum
Κρυσταλλικό σύστημα
κυβικο με κέντρο στο πρόσωπο
Ιστορία
Silver has been used for thousands of years for ornaments and utensils, for trade, and as the basis for many monetary systems.

Its value as a precious metal was long considered second only to gold.

Slag dumps in Asia Minor and on islands in the Aegean Sea indicate that man learned to separate silver from lead as early as 3000 BC.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 18, 1
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Kr] 4d10 5s1
Ag
In ancient Egypt and Medieval Europe, silver was often more valuable than gold
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
10,49 g/cm3
Σημείο τήξης
1234,93 K | 961,78 °C | 1763,2 °F
Σημείο βρασμού
2435,15 K | 2162 °C | 3923,6 °F
θερμότητα σύντηξης
11,3 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
255 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,235 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
7,9×10-6%
Αφθονια στο συμπαν
6×10-8%
A
πιστωεις εικονας: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
A pure silver crystal, synthetic electrolytic made with visible dendritic structures
μοναδες CAS
7440-22-4
PubChem CID Number
23954
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
144 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
145 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,93 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
7,5762 eV
Ατομικός Αριθμός
10,3 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
4,29 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
1, 2, 3
εφαρμογές
Silver has long been valued as a precious metal, and is used as an investment, to make ornaments, jewelry, high-value tableware, utensils, and currency coins.

It is also used in electrical contacts and conductors, in mirrors and in catalysis of chemical reactions.

Its compounds are used in photographic film, and dilute silver nitrate solutions and other silver compounds are used as disinfectants and microbiocides
Silver is considered to be non-toxic
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
107Ag, 109Ag
ασταθη Ισότοπα
93Ag, 94Ag, 95Ag, 96Ag, 97Ag, 98Ag, 99Ag, 100Ag, 101Ag, 102Ag, 103Ag, 104Ag, 105Ag, 106Ag, 108Ag, 110Ag, 111Ag, 112Ag, 113Ag, 114Ag, 115Ag, 116Ag, 117Ag, 118Ag, 119Ag, 120Ag, 121Ag, 122Ag, 123Ag, 124Ag, 125Ag, 126Ag, 127Ag, 128Ag, 129Ag, 130Ag