Κάδμιο

48
Cd
Ομάδα
12
Περίοδος
5
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
48
48
64
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
48
Ατομικό βάρος
112,411
αριθμός μάζας
112
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
From the Latin word cadmia, Greek kadmeia - the ancient name for calamine, zinc carbonate
Κρυσταλλικό σύστημα
απλο εξάγωνο
Ιστορία
Cadmium was discovered by German chemist Friedrich Stromeyer in 1817 as an impurity in zinc carbonate.

Stromeyer noted that some impure samples of calamine (zinc carbonate) changed color when heated but pure calamine did not.

Cadmium was independently discovered by German chemist Karl Hermann in 1818.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 18, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Kr] 4d10 5s2
Cd
Cadmium is a soft metal which is easily cut with a knife
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
8,69 g/cm3
Σημείο τήξης
594,22 K | 321,07 °C | 609,93 °F
Σημείο βρασμού
1040,15 K | 767 °C | 1412,6 °F
θερμότητα σύντηξης
6,3 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
100 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,232 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,000015%
Αφθονια στο συμπαν
2×10-7%
A
πιστωεις εικονας: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
A crystal cadmium bar made by the flux process
μοναδες CAS
7440-43-9
PubChem CID Number
23973
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
151 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
144 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,69 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
8,9938 eV
Ατομικός Αριθμός
13,1 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,968 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
1, 2
εφαρμογές
Cadmium is a key component in battery production.

It is also is used in electroplating.

Cadmium oxide is used in black and white television phosphors and in the blue and green phosphors for color television picture tubes.

Cadmium is used as a barrier to control neutrons in nuclear fission.
Cadmium and its compounds are highly toxic
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
106Cd, 108Cd, 110Cd, 111Cd, 112Cd, 114Cd
ασταθη Ισότοπα
95Cd, 96Cd, 97Cd, 98Cd, 99Cd, 100Cd, 101Cd, 102Cd, 103Cd, 104Cd, 105Cd, 107Cd, 109Cd, 113Cd, 115Cd, 116Cd, 117Cd, 118Cd, 119Cd, 120Cd, 121Cd, 122Cd, 123Cd, 124Cd, 125Cd, 126Cd, 127Cd, 128Cd, 129Cd, 130Cd, 131Cd, 132Cd