Κάδμιο

48
Cd
Ομάδα
12
Περίοδος
5
Τομέας
d
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
48
48
64
General Properties
Ατομικός Αριθμός
48
Ατομικό βάρος
112,411
Mass Number
112
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
Silver
Radioactive
Όχι
From the Latin word cadmia, Greek kadmeia - the ancient name for calamine, zinc carbonate
Κρυσταλλικό σύστημα
Simple Hexagonal
Ιστορία
Cadmium was discovered by German chemist Friedrich Stromeyer in 1817 as an impurity in zinc carbonate.

Stromeyer noted that some impure samples of calamine (zinc carbonate) changed color when heated but pure calamine did not.

Cadmium was independently discovered by German chemist Karl Hermann in 1818.
Electrons per shell
2, 8, 18, 18, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Kr] 4d10 5s2
Cd
Cadmium is a soft metal which is easily cut with a knife
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
8,69 g/cm3
Σημείο τήξης
594,22 K | 321,07 °C | 609,93 °F
Σημείο βρασμού
1040,15 K | 767 °C | 1412,6 °F
Heat of Fusion
6,3 kJ/mol
Heat of Vaporization
100 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,232 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0,000015%
Abundance in Universe
2×10-7%
A
Image Credits: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
A crystal cadmium bar made by the flux process
CAS Number
7440-43-9
PubChem CID Number
23973
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
151 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
144 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,69 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
8,9938 eV
Atomic Volume
13,1 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,968 W/cm·K
Oxidation States
1, 2
Applications
Cadmium is a key component in battery production.

It is also is used in electroplating.

Cadmium oxide is used in black and white television phosphors and in the blue and green phosphors for color television picture tubes.

Cadmium is used as a barrier to control neutrons in nuclear fission.
Cadmium and its compounds are highly toxic
Ισότοπα
Stable Isotopes
106Cd, 108Cd, 110Cd, 111Cd, 112Cd, 114Cd
Unstable Isotopes
95Cd, 96Cd, 97Cd, 98Cd, 99Cd, 100Cd, 101Cd, 102Cd, 103Cd, 104Cd, 105Cd, 107Cd, 109Cd, 113Cd, 115Cd, 116Cd, 117Cd, 118Cd, 119Cd, 120Cd, 121Cd, 122Cd, 123Cd, 124Cd, 125Cd, 126Cd, 127Cd, 128Cd, 129Cd, 130Cd, 131Cd, 132Cd