Ίνδιο

49
In
Ομάδα
13
Περίοδος
5
Τομέας
p
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
49
49
66
General Properties
Ατομικός Αριθμός
49
Ατομικό βάρος
114,818
Mass Number
115
Κατηγορία
Φτωχά μέταλλα
Χρώμα
Silver
Radioactive
Όχι
From the brilliant indigo line in its spectrum
Κρυσταλλικό σύστημα
Centered Tetragonal
Ιστορία
Ferdinand Reich and Hieronymous Theodor Richter first identified indium in sphalerite by its bright indigo-blue spectroscopic emission line.

As no element was known with a bright blue emission they concluded that a new element was present in the minerals.

Richter went on to isolate the metal in 1864.
Electrons per shell
2, 8, 18, 18, 3
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Kr] 4d10 5s2 5p1
In
When it is bent, indium emits a high-pitched 'cry'
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
7,31 g/cm3
Σημείο τήξης
429,75 K | 156,6 °C | 313,88 °F
Σημείο βρασμού
2345,15 K | 2072 °C | 3761,6 °F
Heat of Fusion
3,26 kJ/mol
Heat of Vaporization
230 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,233 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0,000016%
Abundance in Universe
3×10-8%
Ingot
Image Credits: Images-of-elements
Ingot of 40 grams of indium
CAS Number
7440-74-6
PubChem CID Number
5359967
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
167 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
142 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,78 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
5,7864 eV
Atomic Volume
15,7 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,816 W/cm·K
Oxidation States
1, 2, 3
Applications
Indium's current primary application is to form transparent electrodes from indium tin oxide in liquid crystal displays and touchscreens.

It is widely used in thin-films to form lubricated layers.

It is also used for making particularly low melting point alloys, and is a component in some lead-free solders.
Indium is considered to be of low toxicity
Ισότοπα
Stable Isotopes
113In
Unstable Isotopes
97In, 98In, 99In, 100In, 101In, 102In, 103In, 104In, 105In, 106In, 107In, 108In, 109In, 110In, 111In, 112In, 114In, 115In, 116In, 117In, 118In, 119In, 120In, 121In, 122In, 123In, 124In, 125In, 126In, 127In, 128In, 129In, 130In, 131In, 132In, 133In, 134In, 135In