Κασσίτερος

50
Sn
Ομάδα
14
Περίοδος
5
Τομέας
p
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
50
50
69
General Properties
Ατομικός Αριθμός
50
Ατομικό βάρος
118,71
Mass Number
119
Κατηγορία
Φτωχά μέταλλα
Χρώμα
Silver
Radioactive
Όχι
The Latin word for tin is stannum
Κρυσταλλικό σύστημα
Centered Tetragonal
Ιστορία
Tin was first smelted in combination with copper around 3500 BC to produce bronze.

The oldest artifacts date from around 2000 BC.

Cassiterite, the tin oxide form of tin, was most likely the original source of tin in ancient times.

British scientist Robert Boyle published a description of his experiments on the oxidation of tin in 1673.
Electrons per shell
2, 8, 18, 18, 4
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Kr] 4d10 5s2 5p2
Sn
When a bar of tin is bent, a crackling sound known as the tin cry can be heard
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
7,287 g/cm3
Σημείο τήξης
505,08 K | 231,93 °C | 449,47 °F
Σημείο βρασμού
2875,15 K | 2602 °C | 4715,6 °F
Heat of Fusion
7 kJ/mol
Heat of Vaporization
290 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,228 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0,00022%
Abundance in Universe
4×10-7%
Droplet
Image Credits: Images-of-elements
Droplet of solidified molten tin
CAS Number
7440-31-5
PubChem CID Number
5352426
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
140 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
139 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,96 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
7,3439 eV
Atomic Volume
16,3 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,666 W/cm·K
Oxidation States
-4, 2, 4
Applications
Tin is used as a coating on the surface of other metals to prevent corrosion.

It has long been used as a solder in the form of an alloy with lead.

Tin salts sprayed onto glass are used to produce electrically conductive coatings.

Tin chloride is used as a mordant in dyeing textiles and for increasing the weight of silk.
Tin is considered to be non-toxic but most tin salts are toxic
Ισότοπα
Stable Isotopes
112Sn, 114Sn, 115Sn, 116Sn, 117Sn, 118Sn, 119Sn, 120Sn, 122Sn, 124Sn
Unstable Isotopes
99Sn, 100Sn, 101Sn, 102Sn, 103Sn, 104Sn, 105Sn, 106Sn, 107Sn, 108Sn, 109Sn, 110Sn, 111Sn, 113Sn, 121Sn, 123Sn, 125Sn, 126Sn, 127Sn, 128Sn, 129Sn, 130Sn, 131Sn, 132Sn, 133Sn, 134Sn, 135Sn, 136Sn, 137Sn