Κασσίτερος

50
Sn
Ομάδα
14
Περίοδος
5
Τομέας
p
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
50
50
69
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
50
Ατομικό βάρος
118,71
αριθμός μάζας
119
Κατηγορία
Φτωχά μέταλλα
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
The Latin word for tin is stannum
Κρυσταλλικό σύστημα
Κεντρικό Τετραγωνικό
Ιστορία
Tin was first smelted in combination with copper around 3500 BC to produce bronze.

The oldest artifacts date from around 2000 BC.

Cassiterite, the tin oxide form of tin, was most likely the original source of tin in ancient times.

British scientist Robert Boyle published a description of his experiments on the oxidation of tin in 1673.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 18, 4
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Kr] 4d10 5s2 5p2
Sn
When a bar of tin is bent, a crackling sound known as the tin cry can be heard
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
7,287 g/cm3
Σημείο τήξης
505,08 K | 231,93 °C | 449,47 °F
Σημείο βρασμού
2875,15 K | 2602 °C | 4715,6 °F
θερμότητα σύντηξης
7 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
290 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,228 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,00022%
Αφθονια στο συμπαν
4×10-7%
Droplet
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Droplet of solidified molten tin
μοναδες CAS
7440-31-5
PubChem CID Number
5352426
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
140 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
139 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,96 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
7,3439 eV
Ατομικός Αριθμός
16,3 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,666 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-4, 2, 4
εφαρμογές
Tin is used as a coating on the surface of other metals to prevent corrosion.

It has long been used as a solder in the form of an alloy with lead.

Tin salts sprayed onto glass are used to produce electrically conductive coatings.

Tin chloride is used as a mordant in dyeing textiles and for increasing the weight of silk.
Tin is considered to be non-toxic but most tin salts are toxic
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
112Sn, 114Sn, 115Sn, 116Sn, 117Sn, 118Sn, 119Sn, 120Sn, 122Sn, 124Sn
ασταθη Ισότοπα
99Sn, 100Sn, 101Sn, 102Sn, 103Sn, 104Sn, 105Sn, 106Sn, 107Sn, 108Sn, 109Sn, 110Sn, 111Sn, 113Sn, 121Sn, 123Sn, 125Sn, 126Sn, 127Sn, 128Sn, 129Sn, 130Sn, 131Sn, 132Sn, 133Sn, 134Sn, 135Sn, 136Sn, 137Sn