Αντιμόνιο

51
Sb
Ομάδα
15
Περίοδος
5
Τομέας
p
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
51
51
71
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
51
Ατομικό βάρος
121,76
αριθμός μάζας
122
Κατηγορία
Μεταλλοειδή
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
From the Greek word anti plus monos - a metal not found alone
Κρυσταλλικό σύστημα
απλο τριγωνο
Ιστορία
One of antimony's minerals, stibnite was recognized in predynastic Egypt as an eye cosmetic as early as about 3100 BC.

The first European description of a procedure for isolating antimony is in the book De la pirotechnia of 1540 by Vannoccio Biringuccio.

The first natural occurrence of pure antimony in the Earth's crust was described by the Swedish scientist and local mine district engineer Anton von Swab in 1783.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 18, 5
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Kr] 4d10 5s2 5p3
Sb
Antimony is a poor conductor of heat and electricity
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
6,685 g/cm3
Σημείο τήξης
903,78 K | 630,63 °C | 1167,13 °F
Σημείο βρασμού
1860,15 K | 1587 °C | 2888,6 °F
θερμότητα σύντηξης
19,7 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
68 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,207 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,00002%
Αφθονια στο συμπαν
4×10-8%
Ultrapure
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Ultrapure metallic antimony piece
μοναδες CAS
7440-36-0
PubChem CID Number
5354495
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
140 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
139 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,05 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
8,6084 eV
Ατομικός Αριθμός
18,22 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,243 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-3, 3, 5
εφαρμογές
The largest applications for metallic antimony are as alloying material for lead and tin and for lead antimony plates in lead-acid batteries.

Alloying lead and tin with antimony improves the properties of the alloys which are used in solders, bullets and plain bearings.

Antimony trioxide is used as a flame retardant in adhesives, plastics, rubber and textiles.
Antimony and many of its compounds are toxic
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
121Sb, 123Sb
ασταθη Ισότοπα
103Sb, 104Sb, 105Sb, 106Sb, 107Sb, 108Sb, 109Sb, 110Sb, 111Sb, 112Sb, 113Sb, 114Sb, 115Sb, 116Sb, 117Sb, 118Sb, 119Sb, 120Sb, 122Sb, 124Sb, 125Sb, 126Sb, 127Sb, 128Sb, 129Sb, 130Sb, 131Sb, 132Sb, 133Sb, 134Sb, 135Sb, 136Sb, 137Sb, 138Sb, 139Sb