Τελλούριο

52
Te
Ομάδα
16
Περίοδος
5
Τομέας
p
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
52
52
76
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
52
Ατομικό βάρος
127,6
αριθμός μάζας
128
Κατηγορία
Μεταλλοειδή
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
From the Latin word tellus, earth
Κρυσταλλικό σύστημα
απλο τριγωνο
Ιστορία
Tellurium was discovered in Transylvania in 1782 by Franz-Joseph Müller von Reichenstein in a mineral containing tellurium and gold.

In 1789, another Hungarian scientist, Pál Kitaibel, also discovered the element independently in an ore from Deutsch-Pilsen which had been regarded as argentiferous molybdenite.

In 1798, it was named by Martin Heinrich Klaproth who earlier isolated it from the mineral calaverite.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 18, 6
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Kr] 4d10 5s2 5p4
Te
In air, tellurium burns with a greenish-blue flames, forming the dioxide
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
6,232 g/cm3
Σημείο τήξης
722,66 K | 449,51 °C | 841,12 °F
Σημείο βρασμού
1261,15 K | 988 °C | 1810,4 °F
θερμότητα σύντηξης
17,5 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
48 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,202 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
9,9×10-8%
Αφθονια στο συμπαν
9×10-7%
Metallic
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Metallic tellurium
μοναδες CAS
13494-80-9
PubChem CID Number
6327182
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
140 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
138 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,1 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
9,0096 eV
Ατομικός Αριθμός
20,5 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,0235 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-2, 2, 4, 5, 6
εφαρμογές
The primary use of tellurium is in alloys, foremost in steel and copper to improve machinability.

Tellurium is used as a basic ingredient in blasting caps, and is added to cast iron for chill control.

It is used in vulcanizing rubber and in catalysts for petroleum cracking.

Tellurium is used as a coloring agent in ceramics.
Tellurium and tellurium compounds are considered to be mildly toxic
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
120Te, 122Te, 124Te, 125Te, 126Te
ασταθη Ισότοπα
105Te, 106Te, 107Te, 108Te, 109Te, 110Te, 111Te, 112Te, 113Te, 114Te, 115Te, 116Te, 117Te, 118Te, 119Te, 121Te, 123Te, 127Te, 128Te, 129Te, 130Te, 131Te, 132Te, 133Te, 134Te, 135Te, 136Te, 137Te, 138Te, 139Te, 140Te, 141Te, 142Te