Τελλούριο

52
Te
Ομάδα
16
Περίοδος
5
Τομέας
p
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
52
52
76
General Properties
Ατομικός Αριθμός
52
Ατομικό βάρος
127,6
Mass Number
128
Κατηγορία
Μεταλλοειδή
Χρώμα
Silver
Radioactive
Όχι
From the Latin word tellus, earth
Κρυσταλλικό σύστημα
Simple Trigonal
Ιστορία
Tellurium was discovered in Transylvania in 1782 by Franz-Joseph Müller von Reichenstein in a mineral containing tellurium and gold.

In 1789, another Hungarian scientist, Pál Kitaibel, also discovered the element independently in an ore from Deutsch-Pilsen which had been regarded as argentiferous molybdenite.

In 1798, it was named by Martin Heinrich Klaproth who earlier isolated it from the mineral calaverite.
Electrons per shell
2, 8, 18, 18, 6
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Kr] 4d10 5s2 5p4
Te
In air, tellurium burns with a greenish-blue flames, forming the dioxide
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
6,232 g/cm3
Σημείο τήξης
722,66 K | 449,51 °C | 841,12 °F
Σημείο βρασμού
1261,15 K | 988 °C | 1810,4 °F
Heat of Fusion
17,5 kJ/mol
Heat of Vaporization
48 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,202 J/g·K
Abundance in Earth's crust
9,9×10-8%
Abundance in Universe
9×10-7%
Metallic
Image Credits: Images-of-elements
Metallic tellurium
CAS Number
13494-80-9
PubChem CID Number
6327182
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
140 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
138 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,1 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
9,0096 eV
Atomic Volume
20,5 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,0235 W/cm·K
Oxidation States
-2, 2, 4, 5, 6
Applications
The primary use of tellurium is in alloys, foremost in steel and copper to improve machinability.

Tellurium is used as a basic ingredient in blasting caps, and is added to cast iron for chill control.

It is used in vulcanizing rubber and in catalysts for petroleum cracking.

Tellurium is used as a coloring agent in ceramics.
Tellurium and tellurium compounds are considered to be mildly toxic
Ισότοπα
Stable Isotopes
120Te, 122Te, 124Te, 125Te, 126Te
Unstable Isotopes
105Te, 106Te, 107Te, 108Te, 109Te, 110Te, 111Te, 112Te, 113Te, 114Te, 115Te, 116Te, 117Te, 118Te, 119Te, 121Te, 123Te, 127Te, 128Te, 129Te, 130Te, 131Te, 132Te, 133Te, 134Te, 135Te, 136Te, 137Te, 138Te, 139Te, 140Te, 141Te, 142Te