Ιώδιο

53
I
Ομάδα
17
Περίοδος
5
Τομέας
p
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
53
53
74
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
53
Ατομικό βάρος
126,90447
αριθμός μάζας
127
Κατηγορία
Αλογόνα
Χρώμα
Γκρι Σχιστόλιθος
ραδιενεργο
Όχι
From the Greek word iodes, violet
Κρυσταλλικό σύστημα
Βάση κεντραρισμένη ορθορομβική
Ιστορία
Iodine was discovered by French chemist Bernard Courtois in 1811.

He treated the liquor obtained from the extraction of kelp, with sulfuric acid to produce a vapour with a violet color.

In 1812, Joseph Louis Gay-Lussac demonstrated that iodine was an element and its chemical relationship to chlorine.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 18, 7
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Kr] 4d10 5s2 5p5
I
Kelp was the main source of natural iodine in the 18th and 19th centuries
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
4,93 g/cm3
Σημείο τήξης
386,85 K | 113,7 °C | 236,66 °F
Σημείο βρασμού
457,4 K | 184,25 °C | 363,65 °F
θερμότητα σύντηξης
7,76 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
20,9 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,214 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,000049%
Αφθονια στο συμπαν
1×10-7%
Pure
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Pure crystalline iodine
μοναδες CAS
7553-56-2
PubChem CID Number
807
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
140 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
139 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,66 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
10,4513 eV
Ατομικός Αριθμός
25,74 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,00449 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-1, 1, 3, 5, 7
εφαρμογές
Iodine compounds are important in organic chemistry and very useful in medicine.

A solution containing potassium iodide and iodine in alcohol is used to disinfect external wounds.

Silver iodide is a major ingredient to traditional photographic film.

Iodine is added to table salt to prevent thyroid disease.
Elemental iodine is toxic if taken orally
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
127I
ασταθη Ισότοπα
108I, 109I, 110I, 111I, 112I, 113I, 114I, 115I, 116I, 117I, 118I, 119I, 120I, 121I, 122I, 123I, 124I, 125I, 126I, 128I, 129I, 130I, 131I, 132I, 133I, 134I, 135I, 136I, 137I, 138I, 139I, 140I, 141I, 142I, 143I, 144I