Ξένο

54
Xe
Ομάδα
18
Περίοδος
5
Τομέας
p
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
54
54
77
General Properties
Ατομικός Αριθμός
54
Ατομικό βάρος
131,293
Mass Number
131
Κατηγορία
Ευγενή Αέρια
Χρώμα
Colorless
Radioactive
Όχι
From the Greek word xenon, stranger
Κρυσταλλικό σύστημα
Face Centered Cubic
Ιστορία
Xenon was discovered in England by the Scottish chemist William Ramsay and English chemist Morris Travers in 1898.

They found xenon in the residue left over from evaporating components of liquid air.

Spectroscopic analysis showed the previously unseen beautiful blue lines that indicated the presence of a new element.
Electrons per shell
2, 8, 18, 18, 8
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Kr] 4d10 5s2 5p6
Xe
If inhaled, xenon can cause a person's voice to deepen
Physical Properties
Phase
Αέρια
Πυκνότητα
0,005887 g/cm3
Σημείο τήξης
161,45 K | -111,7 °C | -169,06 °F
Σημείο βρασμού
165,03 K | -108,12 °C | -162,62 °F
Heat of Fusion
2,3 kJ/mol
Heat of Vaporization
12,64 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,158 J/g·K
Abundance in Earth's crust
2×10-9%
Abundance in Universe
1×10-6%
Vial
Image Credits: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure xenon
CAS Number
7440-63-3
PubChem CID Number
23991
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
108 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
140 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,6 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
12,1298 eV
Atomic Volume
37,3 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,0000569 W/cm·K
Oxidation States
2, 4, 6, 8
Applications
Xenon is used in flash lamps and arc lamps, and in photographic flashes.

Xenon is used in medicine as a general anesthetic and in medical imaging.

In nuclear energy applications, xenon is used in bubble chambers, probes, and in other areas where a high molecular weight and inert nature is desirable.
Xenon is not toxic, but its compounds are highly toxic
Ισότοπα
Stable Isotopes
124Xe, 126Xe, 128Xe, 129Xe, 130Xe, 131Xe, 132Xe, 134Xe, 136Xe
Unstable Isotopes
110Xe, 111Xe, 112Xe, 113Xe, 114Xe, 115Xe, 116Xe, 117Xe, 118Xe, 119Xe, 120Xe, 121Xe, 122Xe, 123Xe, 125Xe, 127Xe, 133Xe, 135Xe, 137Xe, 138Xe, 139Xe, 140Xe, 141Xe, 142Xe, 143Xe, 144Xe, 145Xe, 146Xe, 147Xe