Ξένο

54
Xe
Ομάδα
18
Περίοδος
5
Τομέας
p
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
54
54
77
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
54
Ατομικό βάρος
131,293
αριθμός μάζας
131
Κατηγορία
Ευγενή Αέρια
Χρώμα
αχρωμο
ραδιενεργο
Όχι
From the Greek word xenon, stranger
Κρυσταλλικό σύστημα
κυβικο με κέντρο στο πρόσωπο
Ιστορία
Xenon was discovered in England by the Scottish chemist William Ramsay and English chemist Morris Travers in 1898.

They found xenon in the residue left over from evaporating components of liquid air.

Spectroscopic analysis showed the previously unseen beautiful blue lines that indicated the presence of a new element.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 18, 8
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Kr] 4d10 5s2 5p6
Xe
If inhaled, xenon can cause a person's voice to deepen
φυσικές ιδιότητες
φαση
Αέρια
Πυκνότητα
0,005887 g/cm3
Σημείο τήξης
161,45 K | -111,7 °C | -169,06 °F
Σημείο βρασμού
165,03 K | -108,12 °C | -162,62 °F
θερμότητα σύντηξης
2,3 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
12,64 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,158 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
2×10-9%
Αφθονια στο συμπαν
1×10-6%
Vial
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure xenon
μοναδες CAS
7440-63-3
PubChem CID Number
23991
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
108 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
140 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,6 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
12,1298 eV
Ατομικός Αριθμός
37,3 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,0000569 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
2, 4, 6, 8
εφαρμογές
Xenon is used in flash lamps and arc lamps, and in photographic flashes.

Xenon is used in medicine as a general anesthetic and in medical imaging.

In nuclear energy applications, xenon is used in bubble chambers, probes, and in other areas where a high molecular weight and inert nature is desirable.
Xenon is not toxic, but its compounds are highly toxic
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
124Xe, 126Xe, 128Xe, 129Xe, 130Xe, 131Xe, 132Xe, 134Xe, 136Xe
ασταθη Ισότοπα
110Xe, 111Xe, 112Xe, 113Xe, 114Xe, 115Xe, 116Xe, 117Xe, 118Xe, 119Xe, 120Xe, 121Xe, 122Xe, 123Xe, 125Xe, 127Xe, 133Xe, 135Xe, 137Xe, 138Xe, 139Xe, 140Xe, 141Xe, 142Xe, 143Xe, 144Xe, 145Xe, 146Xe, 147Xe