Καίσιο

55
Cs
Ομάδα
1
Περίοδος
6
Τομέας
s
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
55
55
78
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
55
Ατομικό βάρος
132,9054519
αριθμός μάζας
133
Κατηγορία
Αλκάλια
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Ναι
From the Latin word caesius, sky blue
Κρυσταλλικό σύστημα
Κυβικό στο κέντρο του σώματος
Ιστορία
Robert Bunsen and Gustav Kirchhoff were the first to suggest finding cesium in 1860 by spectrum analysis.

They discovered cesium by its two blue emission lines in a sample of Dürkheim mineral water.

The pure metal was eventually isolated by the German chemist Carl Setterberg while working on his doctorate with Kekulé and Bunsen.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 18, 8, 1
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 6s1
Cs
Cesium was the first element discovered using a spectroscope
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
1,873 g/cm3
Σημείο τήξης
301,59 K | 28,44 °C | 83,19 °F
Σημείο βρασμού
944,15 K | 671 °C | 1239,8 °F
θερμότητα σύντηξης
2,09 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
65 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,242 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,00019%
Αφθονια στο συμπαν
8×10-8%
Cesium
πιστωεις εικονας: Wikimedia Commons (Dnn87)
Cesium metal sample from the Dennis s.k collection
μοναδες CAS
7440-46-2
PubChem CID Number
5354618
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
265 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
244 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
0,79 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
3,8939 eV
Ατομικός Αριθμός
71,07 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,359 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-1, 1
εφαρμογές
The radioactive isotope cesium-137 has a half-life of about 30 years and is used in medical applications, industrial gauges, and hydrology.

Cesium is also used in photoelectric cells and as a catalyst in the hydrogenation of organic compounds.

Cesium vapor thermionic generators are low-power devices that convert heat energy to electrical energy.
Cesium compounds are considered to be mildly toxic
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
133Cs
ασταθη Ισότοπα
112Cs, 113Cs, 114Cs, 115Cs, 116Cs, 117Cs, 118Cs, 119Cs, 120Cs, 121Cs, 122Cs, 123Cs, 124Cs, 125Cs, 126Cs, 127Cs, 128Cs, 129Cs, 130Cs, 131Cs, 132Cs, 134Cs, 135Cs, 136Cs, 137Cs, 138Cs, 139Cs, 140Cs, 141Cs, 142Cs, 143Cs, 144Cs, 145Cs, 146Cs, 147Cs, 148Cs, 149Cs, 150Cs, 151Cs