Βάριο

56
Ba
Ομάδα
2
Περίοδος
6
Τομέας
s
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
56
56
81
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
56
Ατομικό βάρος
137,327
αριθμός μάζας
137
Κατηγορία
Αλκαλικές γαίες
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
From the Greek word barys, heavy
Κρυσταλλικό σύστημα
Κυβικό στο κέντρο του σώματος
Ιστορία
Barium was identified as a new element in 1774 by Carl Wilhelm Scheele.

Barium was first isolated by electrolysis of molten barium salts in 1808, by Sir Humphry Davy in England.

Robert Bunsen and Augustus Matthiessen obtained pure barium by electrolysis of a molten mixture of barium chloride and ammonium chloride.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 18, 8, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 6s2
Ba
At low doses, barium acts as a muscle stimulant
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
3,594 g/cm3
Σημείο τήξης
1000,15 K | 727 °C | 1340,6 °F
Σημείο βρασμού
2170,15 K | 1897 °C | 3446,6 °F
θερμότητα σύντηξης
8 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
140 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,204 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,034%
Αφθονια στο συμπαν
1×10-6%
Barium
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Barium with a grey oxide layer under argon
μοναδες CAS
7440-39-3
PubChem CID Number
5355457
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
222 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
215 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
0,89 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
5,2117 eV
Ατομικός Αριθμός
39,24 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,184 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
2
εφαρμογές
Barium is used as a flashed getter in vacuum tubes to remove the last traces of gases.

It is often used in barium-nickel alloys for spark plug wire.

Barium sulfate is important to the petroleum industry as a drilling fluid in oil and gas wells.

Barium is also used in medicine to detect abnormalities in the digestive system.
Water-soluble barium compounds are poisonous
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
130Ba, 132Ba, 134Ba, 135Ba, 136Ba, 137Ba, 138Ba
ασταθη Ισότοπα
114Ba, 115Ba, 116Ba, 117Ba, 118Ba, 119Ba, 120Ba, 121Ba, 122Ba, 123Ba, 124Ba, 125Ba, 126Ba, 127Ba, 128Ba, 129Ba, 131Ba, 133Ba, 139Ba, 140Ba, 141Ba, 142Ba, 143Ba, 144Ba, 145Ba, 146Ba, 147Ba, 148Ba, 149Ba, 150Ba, 151Ba, 152Ba, 153Ba