Βάριο

56
Ba
Ομάδα
2
Περίοδος
6
Τομέας
s
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
56
56
81
General Properties
Ατομικός Αριθμός
56
Ατομικό βάρος
137,327
Mass Number
137
Κατηγορία
Αλκαλικές γαίες
Χρώμα
Silver
Radioactive
Όχι
From the Greek word barys, heavy
Κρυσταλλικό σύστημα
Body Centered Cubic
Ιστορία
Barium was identified as a new element in 1774 by Carl Wilhelm Scheele.

Barium was first isolated by electrolysis of molten barium salts in 1808, by Sir Humphry Davy in England.

Robert Bunsen and Augustus Matthiessen obtained pure barium by electrolysis of a molten mixture of barium chloride and ammonium chloride.
Electrons per shell
2, 8, 18, 18, 8, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 6s2
Ba
At low doses, barium acts as a muscle stimulant
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
3,594 g/cm3
Σημείο τήξης
1000,15 K | 727 °C | 1340,6 °F
Σημείο βρασμού
2170,15 K | 1897 °C | 3446,6 °F
Heat of Fusion
8 kJ/mol
Heat of Vaporization
140 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,204 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0,034%
Abundance in Universe
1×10-6%
Barium
Image Credits: Images-of-elements
Barium with a grey oxide layer under argon
CAS Number
7440-39-3
PubChem CID Number
5355457
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
222 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
215 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
0,89 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
5,2117 eV
Atomic Volume
39,24 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,184 W/cm·K
Oxidation States
2
Applications
Barium is used as a flashed getter in vacuum tubes to remove the last traces of gases.

It is often used in barium-nickel alloys for spark plug wire.

Barium sulfate is important to the petroleum industry as a drilling fluid in oil and gas wells.

Barium is also used in medicine to detect abnormalities in the digestive system.
Water-soluble barium compounds are poisonous
Ισότοπα
Stable Isotopes
130Ba, 132Ba, 134Ba, 135Ba, 136Ba, 137Ba, 138Ba
Unstable Isotopes
114Ba, 115Ba, 116Ba, 117Ba, 118Ba, 119Ba, 120Ba, 121Ba, 122Ba, 123Ba, 124Ba, 125Ba, 126Ba, 127Ba, 128Ba, 129Ba, 131Ba, 133Ba, 139Ba, 140Ba, 141Ba, 142Ba, 143Ba, 144Ba, 145Ba, 146Ba, 147Ba, 148Ba, 149Ba, 150Ba, 151Ba, 152Ba, 153Ba