Νιόβιο

41
Nb
Ομάδα
5
Περίοδος
5
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
41
41
52
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
41
Ατομικό βάρος
92,90638
αριθμός μάζας
93
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
Γκρι
ραδιενεργο
Όχι
Named after Niobe, the daughter of Tantalu
Κρυσταλλικό σύστημα
Κυβικό στο κέντρο του σώματος
Ιστορία
Niobium was discovered by the English chemist Charles Hatchett in 1801 and named the new element columbium.

In 1846, German chemist Henrich Rose independently discovered the element and named it niobium.

The metal was first isolated by Swedish scientist Christian Wilhelm Blomstrand in 1864 who reduced the chloride by heating it in a hydrogen atmosphere.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 12, 1
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Kr] 4d4 5s1
Nb
Brazil is the leading producer of niobium
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
8,57 g/cm3
Σημείο τήξης
2750,15 K | 2477 °C | 4490,6 °F
Σημείο βρασμού
5017,15 K | 4744 °C | 8571,2 °F
θερμότητα σύντηξης
26,8 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
690 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,265 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,0017%
Αφθονια στο συμπαν
2×10-7%
Ultrapure
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Ultrapure niobium bead, slightly oxidized
μοναδες CAS
7440-03-1
PubChem CID Number
23936
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
146 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
164 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,6 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
6,7589 eV
Ατομικός Αριθμός
10,87 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,537 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-1, 2, 3, 4, 5
εφαρμογές
Niobium is used in arc-welding rods for stabilized grades of stainless steel.

Niobium alloys are strong and are often used in pipeline construction.

The metal is used in superalloys for jet engines and heat resistant equipment.

Niobium is found in many medical devices such as pacemakers.
Some niobium compounds are highly toxic
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
93Nb
ασταθη Ισότοπα
81Nb, 82Nb, 83Nb, 84Nb, 85Nb, 86Nb, 87Nb, 88Nb, 89Nb, 90Nb, 91Nb, 92Nb, 94Nb, 95Nb, 96Nb, 97Nb, 98Nb, 99Nb, 100Nb, 101Nb, 102Nb, 103Nb, 104Nb, 105Nb, 106Nb, 107Nb, 108Nb, 109Nb, 110Nb, 111Nb, 112Nb, 113Nb