Ζιρκόνιο

40
Zr
Ομάδα
4
Περίοδος
5
Τομέας
d
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
40
40
51
General Properties
Ατομικός Αριθμός
40
Ατομικό βάρος
91,224
Mass Number
91
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
Silver
Radioactive
Όχι
From the Persian zargun, gold like
Κρυσταλλικό σύστημα
Simple Hexagonal
Ιστορία
Zirconium was first recognized as an element by Martin Heinrich Klaproth in 1789, in Berlin, in a sample of zircon from Sri Lanka.

Zirconium metal was first obtained in an impure form in 1824 by Jöns Jakob Berzelius by heating a mixture of potassium and potassium zirconium fluoride in an iron tube.

Dutch scientists Anton Eduard van Arkel and Jan Hendrik de Boer discovered a method for producing high purity zirconium in 1925.
Electrons per shell
2, 8, 18, 10, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Kr] 4d2 5s2
Zr
The most common oxide is zirconium dioxide, also referred to as zirconia
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
6,506 g/cm3
Σημείο τήξης
2128,15 K | 1855 °C | 3371 °F
Σημείο βρασμού
4682,15 K | 4409 °C | 7968,2 °F
Heat of Fusion
21 kJ/mol
Heat of Vaporization
580 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,278 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0,013%
Abundance in Universe
5×10-6%
Two
Image Credits: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Two samples of crystal bar showing different surface textures as well as a highly pure zirconium cube for comparison
CAS Number
7440-67-7
PubChem CID Number
23995
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
160 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
175 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,33 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
6,6339 eV
Atomic Volume
14,0 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,227 W/cm·K
Oxidation States
1, 2, 3, 4
Applications
Zirconium is mainly used as a refractory and opacifier, although it is used in small amounts as an alloying agent for its strong resistance to corrosion.

Zirconium is used as to make surgical instruments and is used in steel alloys as a hardening agent.

Zirconium is also used to make superconductive magnets.
Zirconium is considered to be non-toxic
Ισότοπα
Stable Isotopes
90Zr, 91Zr, 92Zr, 94Zr
Unstable Isotopes
78Zr, 79Zr, 80Zr, 81Zr, 82Zr, 83Zr, 84Zr, 85Zr, 86Zr, 87Zr, 88Zr, 89Zr, 93Zr, 95Zr, 96Zr, 97Zr, 98Zr, 99Zr, 100Zr, 101Zr, 102Zr, 103Zr, 104Zr, 105Zr, 106Zr, 107Zr, 108Zr, 109Zr, 110Zr