Ζιρκόνιο

40
Zr
Ομάδα
4
Περίοδος
5
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
40
40
51
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
40
Ατομικό βάρος
91,224
αριθμός μάζας
91
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
From the Persian zargun, gold like
Κρυσταλλικό σύστημα
απλο εξάγωνο
Ιστορία
Zirconium was first recognized as an element by Martin Heinrich Klaproth in 1789, in Berlin, in a sample of zircon from Sri Lanka.

Zirconium metal was first obtained in an impure form in 1824 by Jöns Jakob Berzelius by heating a mixture of potassium and potassium zirconium fluoride in an iron tube.

Dutch scientists Anton Eduard van Arkel and Jan Hendrik de Boer discovered a method for producing high purity zirconium in 1925.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 10, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Kr] 4d2 5s2
Zr
The most common oxide is zirconium dioxide, also referred to as zirconia
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
6,506 g/cm3
Σημείο τήξης
2128,15 K | 1855 °C | 3371 °F
Σημείο βρασμού
4682,15 K | 4409 °C | 7968,2 °F
θερμότητα σύντηξης
21 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
580 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,278 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,013%
Αφθονια στο συμπαν
5×10-6%
Two
πιστωεις εικονας: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Two samples of crystal bar showing different surface textures as well as a highly pure zirconium cube for comparison
μοναδες CAS
7440-67-7
PubChem CID Number
23995
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
160 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
175 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,33 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
6,6339 eV
Ατομικός Αριθμός
14,0 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,227 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
1, 2, 3, 4
εφαρμογές
Zirconium is mainly used as a refractory and opacifier, although it is used in small amounts as an alloying agent for its strong resistance to corrosion.

Zirconium is used as to make surgical instruments and is used in steel alloys as a hardening agent.

Zirconium is also used to make superconductive magnets.
Zirconium is considered to be non-toxic
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
90Zr, 91Zr, 92Zr, 94Zr
ασταθη Ισότοπα
78Zr, 79Zr, 80Zr, 81Zr, 82Zr, 83Zr, 84Zr, 85Zr, 86Zr, 87Zr, 88Zr, 89Zr, 93Zr, 95Zr, 96Zr, 97Zr, 98Zr, 99Zr, 100Zr, 101Zr, 102Zr, 103Zr, 104Zr, 105Zr, 106Zr, 107Zr, 108Zr, 109Zr, 110Zr