Ύτριο

39
Y
Ομάδα
3
Περίοδος
5
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
39
39
50
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
39
Ατομικό βάρος
88,90585
αριθμός μάζας
89
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
Named after Ytterby, a village in Sweden near Vauxholm
Κρυσταλλικό σύστημα
απλο εξάγωνο
Ιστορία
In 1787, Carl Axel Arrhenius found a new mineral near Ytterby in Sweden and named it ytterbite, after the village.

Johan Gadolin discovered yttrium's oxide in Arrhenius' sample in 1789, and Anders Gustaf Ekeberg named the new oxide yttria.

Elemental yttrium was first isolated in 1828 by Friedrich Wöhler.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 9, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Kr] 4d1 5s2
Y
Finely divided yttrium is very unstable in air
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
4,469 g/cm3
Σημείο τήξης
1799,15 K | 1526 °C | 2778,8 °F
Σημείο βρασμού
3609,15 K | 3336 °C | 6036,8 °F
θερμότητα σύντηξης
11,4 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
380 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,298 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,0029%
Αφθονια στο συμπαν
7×10-7%
High
πιστωεις εικονας: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
High purity yttrium
μοναδες CAS
7440-65-5
PubChem CID Number
23993
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
180 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
190 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,22 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
6,2173 eV
Ατομικός Αριθμός
19,8 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,172 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
1, 2, 3
εφαρμογές
Yttrium is often used in alloys, increasing the strength of aluminum and magnesium alloys.

Yttrium is one of the elements used to make the red color in CRT televisions.

It is also used as a deoxidizer for non-ferrous metals such as vanadium.

Yttrium can be used in laser systems and as a catalyst for ethylene polymerization reactions.
Exposure to yttrium compounds in humans may cause lung disease
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
89Y
ασταθη Ισότοπα
76Y, 77Y, 78Y, 79Y, 80Y, 81Y, 82Y, 83Y, 84Y, 85Y, 86Y, 87Y, 88Y, 90Y, 91Y, 92Y, 93Y, 94Y, 95Y, 96Y, 97Y, 98Y, 99Y, 100Y, 101Y, 102Y, 103Y, 104Y, 105Y, 106Y, 107Y, 108Y