Στρόντιο

38
Sr
Ομάδα
2
Περίοδος
5
Τομέας
s
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
38
38
50
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
38
Ατομικό βάρος
87,62
αριθμός μάζας
88
Κατηγορία
Αλκαλικές γαίες
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
Named after Strontian, a town in Scotland
Κρυσταλλικό σύστημα
κυβικο με κέντρο στο πρόσωπο
Ιστορία
Strontium was recognized as a new element in 1790 when Adair Crawford and his colleague William Cruickshank analyzed a mineral sample from a lead mine near Strontian, Scotland.

The element was eventually isolated by Sir Humphry Davy in 1808.

The isolation was done by the electrolysis of a mixture containing strontium chloride and mercuric oxide.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 8, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Kr] 5s2
Sr
Strontium metal turns yellow when exposed to air
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
2,64 g/cm3
Σημείο τήξης
1050,15 K | 777 °C | 1430,6 °F
Σημείο βρασμού
1655,15 K | 1382 °C | 2519,6 °F
θερμότητα σύντηξης
8 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
137 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,301 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,036%
Αφθονια στο συμπαν
4×10-6%
The
πιστωεις εικονας: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
The chemical element strontium as a synthetic made crystals, sealed under argon in a glas ampoule
μοναδες CAS
7440-24-6
PubChem CID Number
5359327
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
215 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
195 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
0,95 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
5,6949 eV
Ατομικός Αριθμός
33,7 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,353 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
1, 2
εφαρμογές
The primary use for strontium is in glass for color television cathode ray tubes.

Strontium salts are used in flares and fireworks for a crimson color.

Strontium chloride is used in toothpaste for sensitive teeth.

Strontium oxide is used to improve the quality of pottery glazes.
Strontium's non-radioactive isotopes are considered non-toxic
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
84Sr, 86Sr, 87Sr, 88Sr
ασταθη Ισότοπα
73Sr, 74Sr, 75Sr, 76Sr, 77Sr, 78Sr, 79Sr, 80Sr, 81Sr, 82Sr, 83Sr, 85Sr, 89Sr, 90Sr, 91Sr, 92Sr, 93Sr, 94Sr, 95Sr, 96Sr, 97Sr, 98Sr, 99Sr, 100Sr, 101Sr, 102Sr, 103Sr, 104Sr, 105Sr