Ρουβίδιο

37
Rb
Ομάδα
1
Περίοδος
5
Τομέας
s
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
37
37
48
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
37
Ατομικό βάρος
85,4678
αριθμός μάζας
85
Κατηγορία
Αλκάλια
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
From the Latin word rubidus, deepest red
Κρυσταλλικό σύστημα
Κυβικό στο κέντρο του σώματος
Ιστορία
German chemists Robert Bunsen and Gustav Kirchhoff discovered rubidium in 1861 by the newly developed method of flame spectroscopy.

The separation of the metal was tried by Bunsen, but he never got samples with more than 18% of Rubidium.

The separation of the metal was only accomplished by George de Hevesy, through the hydrolysis of melted rubidium hydroxide.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 8, 1
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Kr] 5s1
Rb
Rubidium burns with a reddish-violet flame color
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
1,532 g/cm3
Σημείο τήξης
312,46 K | 39,31 °C | 102,76 °F
Σημείο βρασμού
961,15 K | 688 °C | 1270,4 °F
θερμότητα σύντηξης
2,19 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
72 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,363 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,006%
Αφθονια στο συμπαν
1×10-6%
Rubidium
πιστωεις εικονας: Wikimedia Commons (Dnn87)
Rubidium metal sample from the Dennis s.k collection
μοναδες CAS
7440-17-7
PubChem CID Number
5357696
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
248 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
220 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
0,82 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
4,1771 eV
Ατομικός Αριθμός
55,9 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,582 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-1, 1
εφαρμογές
Rubidium is used as a getter in vacuum tubes and as a photocell component.

Rubidium compounds are sometimes used in fireworks to give them a purple color.

Rubidium salts are used in glasses and ceramics.

Rubidium-87 is slightly radioactive and has been used extensively in dating rocks.
Rubidium is not known to be toxic
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
85Rb
ασταθη Ισότοπα
71Rb, 72Rb, 73Rb, 74Rb, 75Rb, 76Rb, 77Rb, 78Rb, 79Rb, 80Rb, 81Rb, 82Rb, 83Rb, 84Rb, 86Rb, 87Rb, 88Rb, 89Rb, 90Rb, 91Rb, 92Rb, 93Rb, 94Rb, 95Rb, 96Rb, 97Rb, 98Rb, 99Rb, 100Rb, 101Rb, 102Rb