Κρυπτό

36
Kr
Ομάδα
18
Περίοδος
4
Τομέας
p
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
36
36
48
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
36
Ατομικό βάρος
83,798
αριθμός μάζας
84
Κατηγορία
Ευγενή Αέρια
Χρώμα
αχρωμο
ραδιενεργο
Όχι
From the Greek word kryptos, hidden
Κρυσταλλικό σύστημα
κυβικο με κέντρο στο πρόσωπο
Ιστορία
Scottish chemist Sir William Ramsay and his assistant English chemist Morris Travers discovered krypton in 1898 in London.

They found krypton in the residue left from evaporating nearly all components of liquid air.

William Ramsay was awarded the 1904 Nobel Prize in Chemistry for discovery of a series of noble gases, including krypton.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 8
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ar] 3d10 4s2 4p6
Kr
When ionized, krypton gas emits bright white light
φυσικές ιδιότητες
φαση
Αέρια
Πυκνότητα
0,003733 g/cm3
Σημείο τήξης
115,79 K | -157,36 °C | -251,25 °F
Σημείο βρασμού
119,93 K | -153,22 °C | -243,8 °F
θερμότητα σύντηξης
1,64 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
9,02 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,248 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
1,5×10-8%
Αφθονια στο συμπαν
4×10-6%
Vial
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure krypton
μοναδες CAS
7439-90-9
PubChem CID Number
5416
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
88 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
116 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
3,00 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
13,9996 eV
Ατομικός Αριθμός
38,9 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,0000949 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
2
εφαρμογές
Krypton is used in certain photographic flash lamps for high-speed photography.

Krypton-83 has application in magnetic resonance imaging (MRI) for imaging airways.

Krypton is used as a filling gas for energy-saving fluorescent lights and as an inert filling gas in incandescent bulbs.
Krypton is considered to be non-toxic
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
78Kr, 80Kr, 82Kr, 83Kr, 84Kr, 86Kr
ασταθη Ισότοπα
69Kr, 70Kr, 71Kr, 72Kr, 73Kr, 74Kr, 75Kr, 76Kr, 77Kr, 79Kr, 81Kr, 85Kr, 87Kr, 88Kr, 89Kr, 90Kr, 91Kr, 92Kr, 93Kr, 94Kr, 95Kr, 96Kr, 97Kr, 98Kr, 99Kr, 100Kr, 101Kr