Κρυπτό

36
Kr
Ομάδα
18
Περίοδος
4
Τομέας
p
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
36
36
48
General Properties
Ατομικός Αριθμός
36
Ατομικό βάρος
83,798
Mass Number
84
Κατηγορία
Ευγενή Αέρια
Χρώμα
Colorless
Radioactive
Όχι
From the Greek word kryptos, hidden
Κρυσταλλικό σύστημα
Face Centered Cubic
Ιστορία
Scottish chemist Sir William Ramsay and his assistant English chemist Morris Travers discovered krypton in 1898 in London.

They found krypton in the residue left from evaporating nearly all components of liquid air.

William Ramsay was awarded the 1904 Nobel Prize in Chemistry for discovery of a series of noble gases, including krypton.
Electrons per shell
2, 8, 18, 8
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ar] 3d10 4s2 4p6
Kr
When ionized, krypton gas emits bright white light
Physical Properties
Phase
Αέρια
Πυκνότητα
0,003733 g/cm3
Σημείο τήξης
115,79 K | -157,36 °C | -251,25 °F
Σημείο βρασμού
119,93 K | -153,22 °C | -243,8 °F
Heat of Fusion
1,64 kJ/mol
Heat of Vaporization
9,02 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,248 J/g·K
Abundance in Earth's crust
1,5×10-8%
Abundance in Universe
4×10-6%
Vial
Image Credits: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure krypton
CAS Number
7439-90-9
PubChem CID Number
5416
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
88 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
116 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
3,00 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
13,9996 eV
Atomic Volume
38,9 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,0000949 W/cm·K
Oxidation States
2
Applications
Krypton is used in certain photographic flash lamps for high-speed photography.

Krypton-83 has application in magnetic resonance imaging (MRI) for imaging airways.

Krypton is used as a filling gas for energy-saving fluorescent lights and as an inert filling gas in incandescent bulbs.
Krypton is considered to be non-toxic
Ισότοπα
Stable Isotopes
78Kr, 80Kr, 82Kr, 83Kr, 84Kr, 86Kr
Unstable Isotopes
69Kr, 70Kr, 71Kr, 72Kr, 73Kr, 74Kr, 75Kr, 76Kr, 77Kr, 79Kr, 81Kr, 85Kr, 87Kr, 88Kr, 89Kr, 90Kr, 91Kr, 92Kr, 93Kr, 94Kr, 95Kr, 96Kr, 97Kr, 98Kr, 99Kr, 100Kr, 101Kr