Βρώμιο

35
Br
Ομάδα
17
Περίοδος
4
Τομέας
p
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
35
35
45
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
35
Ατομικό βάρος
79,904
αριθμός μάζας
80
Κατηγορία
Αλογόνα
Χρώμα
Κόκκινο
ραδιενεργο
Όχι
From the Greek word bromos, stench
Κρυσταλλικό σύστημα
Βάση κεντραρισμένη ορθορομβική
Ιστορία
Carl Jacob Löwig discovered bromine in 1825, while still a chemistry student at Heidelberg University, Germany.

Antoine Balard distilled the bromine from a solution of seaweed ash saturated with chlorine in 1824.

He finally published his results in 1826, providing evidence that the substance he had discovered was a new element.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 7
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ar] 3d10 4s2 4p5
Br
Bromine is the only nonmetallic element that is liquid at ordinary temperatures
φυσικές ιδιότητες
φαση
Υγρά
Πυκνότητα
3,122 g/cm3
Σημείο τήξης
265,95 K | -7,2 °C | 19,04 °F
Σημείο βρασμού
331,95 K | 58,8 °C | 137,84 °F
θερμότητα σύντηξης
5,8 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
14,8 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,474 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,0003%
Αφθονια στο συμπαν
7×10-7%
Pure
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Pure liquid bromine
μοναδες CAS
7726-95-6
PubChem CID Number
24408
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
120 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
120 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,96 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
11,8138 eV
Ατομικός Αριθμός
23,5 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,00122 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-1, 1, 3, 4, 5, 7
εφαρμογές
Bromine is used in making fumigants, flameproofing agents, water purification compounds, dyes, medicines and sanitizers.

Potassium bromide is used as a source of bromide ions for the manufacture of silver bromide for photographic film.

Bromine is also used to reduce mercury pollution from coal-fired power plants.
Bromine is poisonous and causes skin burns
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
79Br, 81Br
ασταθη Ισότοπα
67Br, 68Br, 69Br, 70Br, 71Br, 72Br, 73Br, 74Br, 75Br, 76Br, 77Br, 78Br, 80Br, 82Br, 83Br, 84Br, 85Br, 86Br, 87Br, 88Br, 89Br, 90Br, 91Br, 92Br, 93Br, 94Br, 95Br, 96Br, 97Br