Σελήνιο

34
Se
Ομάδα
16
Περίοδος
4
Τομέας
p
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
34
34
45
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
34
Ατομικό βάρος
78,96
αριθμός μάζας
79
Κατηγορία
Άλλα Αμέταλλα
Χρώμα
Γκρι
ραδιενεργο
Όχι
From the Greek word Selene, moon
Κρυσταλλικό σύστημα
Απλό Μονοκλινικό
Ιστορία
Selenium was first observed in about the year 1300 by the alchemist Arnold of Villanova.

Selenium was discovered in 1817 by Jöns Jacob Berzelius and Johan Gottlieb Gahn who noted the similarity of the new element to the previously-known tellurium.

In 1873, Willoughby Smith found that the electrical resistance of grey selenium was dependent on the ambient light.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 6
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ar] 3d10 4s2 4p4
Se
Selenium deficiency in animals can lead to slow growth
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
4,809 g/cm3
Σημείο τήξης
494,15 K | 221 °C | 429,8 °F
Σημείο βρασμού
958,15 K | 685 °C | 1265 °F
θερμότητα σύντηξης
5,4 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
26 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,321 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
5×10-6%
Αφθονια στο συμπαν
3×10-6%
Ultrapure
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Ultrapure black, amorphous selenium
μοναδες CAS
7782-49-2
PubChem CID Number
6326970
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
120 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
120 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,55 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
9,7524 eV
Ατομικός Αριθμός
16,45 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,0204 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-2, 2, 4, 6
εφαρμογές
Selenium is used in the glass industry to decolorize glass and to make red-colored glasses and enamels.

It is used as a catalyst in many chemical reactions.

It is also used as a photographic toner, and as an additive to stainless steel.

Selenium sulfide is used in anti-dandruff shampoos.
Many of selenium's compounds, such as selenates and selenites, are highly toxic
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
74Se, 76Se, 77Se, 78Se, 80Se
ασταθη Ισότοπα
65Se, 66Se, 67Se, 68Se, 69Se, 70Se, 71Se, 72Se, 73Se, 75Se, 79Se, 81Se, 82Se, 83Se, 84Se, 85Se, 86Se, 87Se, 88Se, 89Se, 90Se, 91Se, 92Se, 93Se, 94Se