Σελήνιο

34
Se
Ομάδα
16
Περίοδος
4
Τομέας
p
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
34
34
45
General Properties
Ατομικός Αριθμός
34
Ατομικό βάρος
78,96
Mass Number
79
Κατηγορία
Άλλα Αμέταλλα
Χρώμα
Γκρι
Radioactive
Όχι
From the Greek word Selene, moon
Κρυσταλλικό σύστημα
Simple Monoclinic
Ιστορία
Selenium was first observed in about the year 1300 by the alchemist Arnold of Villanova.

Selenium was discovered in 1817 by Jöns Jacob Berzelius and Johan Gottlieb Gahn who noted the similarity of the new element to the previously-known tellurium.

In 1873, Willoughby Smith found that the electrical resistance of grey selenium was dependent on the ambient light.
Electrons per shell
2, 8, 18, 6
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ar] 3d10 4s2 4p4
Se
Selenium deficiency in animals can lead to slow growth
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
4,809 g/cm3
Σημείο τήξης
494,15 K | 221 °C | 429,8 °F
Σημείο βρασμού
958,15 K | 685 °C | 1265 °F
Heat of Fusion
5,4 kJ/mol
Heat of Vaporization
26 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,321 J/g·K
Abundance in Earth's crust
5×10-6%
Abundance in Universe
3×10-6%
Ultrapure
Image Credits: Images-of-elements
Ultrapure black, amorphous selenium
CAS Number
7782-49-2
PubChem CID Number
6326970
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
120 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
120 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,55 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
9,7524 eV
Atomic Volume
16,45 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,0204 W/cm·K
Oxidation States
-2, 2, 4, 6
Applications
Selenium is used in the glass industry to decolorize glass and to make red-colored glasses and enamels.

It is used as a catalyst in many chemical reactions.

It is also used as a photographic toner, and as an additive to stainless steel.

Selenium sulfide is used in anti-dandruff shampoos.
Many of selenium's compounds, such as selenates and selenites, are highly toxic
Ισότοπα
Stable Isotopes
74Se, 76Se, 77Se, 78Se, 80Se
Unstable Isotopes
65Se, 66Se, 67Se, 68Se, 69Se, 70Se, 71Se, 72Se, 73Se, 75Se, 79Se, 81Se, 82Se, 83Se, 84Se, 85Se, 86Se, 87Se, 88Se, 89Se, 90Se, 91Se, 92Se, 93Se, 94Se