Αρσενικό

33
As
Ομάδα
15
Περίοδος
4
Τομέας
p
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
33
33
42
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
33
Ατομικό βάρος
74,9216
αριθμός μάζας
75
Κατηγορία
Μεταλλοειδή
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
From the Latin word arsenicum, Greek arsenikon
Κρυσταλλικό σύστημα
απλο τριγωνο
Ιστορία
Greek historian Olympiodorus of Thebes roasted arsenic sulfide and obtained white arsenic during 5th century AD.

Albertus Magnus is believed to have been the first to isolate the element from a compound in 1250, by heating soap together with arsenic trisulfide.

In 1649, Johann Schröder published two ways of preparing arsenic.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 5
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ar] 3d10 4s2 4p3
As
Prawns are known to contain quite high levels of arsenic
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
5,776 g/cm3
Σημείο τήξης
1090,15 K | 817 °C | 1502,6 °F
Σημείο βρασμού
876,15 K | 603 °C | 1117,4 °F
θερμότητα σύντηξης
27,7 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
32,4 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,329 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,00021%
Αφθονια στο συμπαν
8×10-7%
Ultrapure
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Ultrapure metallic arsenic under argon
μοναδες CAS
7440-38-2
PubChem CID Number
5359596
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
119 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
119 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,18 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
9,7886 eV
Ατομικός Αριθμός
12,97 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,502 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-3, 2, 3, 5
εφαρμογές
The toxicity of arsenic to insects, bacteria and fungi led to its use as a wood preservative and as insecticides.

Arsenic is used in bronzing, pyrotechny, and for hardening and improving the sphericity of shot.

Gallium arsenide is a semiconductor used in laser diodes and LEDs.

Small amounts of arsenic can be used in lead alloys for ammunition.
Το αρσενικό και οι ενώσεις του είναι δηλητηριώδη
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
75As
ασταθη Ισότοπα
60As, 61As, 62As, 63As, 64As, 65As, 66As, 67As, 68As, 69As, 70As, 71As, 72As, 73As, 74As, 76As, 77As, 78As, 79As, 80As, 81As, 82As, 83As, 84As, 85As, 86As, 87As, 88As, 89As, 90As, 91As, 92As