Αρσενικό

33
As
Ομάδα
15
Περίοδος
4
Τομέας
p
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
33
33
42
General Properties
Ατομικός Αριθμός
33
Ατομικό βάρος
74,9216
Mass Number
75
Κατηγορία
Μεταλλοειδή
Χρώμα
Silver
Radioactive
Όχι
From the Latin word arsenicum, Greek arsenikon
Κρυσταλλικό σύστημα
Simple Trigonal
Ιστορία
Greek historian Olympiodorus of Thebes roasted arsenic sulfide and obtained white arsenic during 5th century AD.

Albertus Magnus is believed to have been the first to isolate the element from a compound in 1250, by heating soap together with arsenic trisulfide.

In 1649, Johann Schröder published two ways of preparing arsenic.
Electrons per shell
2, 8, 18, 5
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ar] 3d10 4s2 4p3
As
Prawns are known to contain quite high levels of arsenic
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
5,776 g/cm3
Σημείο τήξης
1090,15 K | 817 °C | 1502,6 °F
Σημείο βρασμού
876,15 K | 603 °C | 1117,4 °F
Heat of Fusion
27,7 kJ/mol
Heat of Vaporization
32,4 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,329 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0,00021%
Abundance in Universe
8×10-7%
Ultrapure
Image Credits: Images-of-elements
Ultrapure metallic arsenic under argon
CAS Number
7440-38-2
PubChem CID Number
5359596
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
119 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
119 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,18 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
9,7886 eV
Atomic Volume
12,97 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,502 W/cm·K
Oxidation States
-3, 2, 3, 5
Applications
The toxicity of arsenic to insects, bacteria and fungi led to its use as a wood preservative and as insecticides.

Arsenic is used in bronzing, pyrotechny, and for hardening and improving the sphericity of shot.

Gallium arsenide is a semiconductor used in laser diodes and LEDs.

Small amounts of arsenic can be used in lead alloys for ammunition.
Arsenic and its compounds are poisonous
Ισότοπα
Stable Isotopes
75As
Unstable Isotopes
60As, 61As, 62As, 63As, 64As, 65As, 66As, 67As, 68As, 69As, 70As, 71As, 72As, 73As, 74As, 76As, 77As, 78As, 79As, 80As, 81As, 82As, 83As, 84As, 85As, 86As, 87As, 88As, 89As, 90As, 91As, 92As