Γερμάνιο

32
Ge
Ομάδα
14
Περίοδος
4
Τομέας
p
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
32
32
41
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
32
Ατομικό βάρος
72,63
αριθμός μάζας
73
Κατηγορία
Μεταλλοειδή
Χρώμα
Γκρι
ραδιενεργο
Όχι
From the Latin word Germania, Germany
Κρυσταλλικό σύστημα
κυβικο με κέντρο στο πρόσωπο
Ιστορία
In 1869, Dmitri Mendeleev predicted its existence and some of its properties based on its position on his periodic table and called the element eka-silicon.

In 1886, Clemens Winkler found the new element along with silver and sulfur, in a rare mineral called argyrodite.

The first silicon-germanium alloys were obtained in 1955.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 4
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Ar] 3d10 4s2 4p2
Ge
Germanium and the oxide are transparent to infrared radiation
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
5,323 g/cm3
Σημείο τήξης
1211,4 K | 938,25 °C | 1720,85 °F
Σημείο βρασμού
3106,15 K | 2833 °C | 5131,4 °F
θερμότητα σύντηξης
31,8 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
334 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,32 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,00014%
Αφθονια στο συμπαν
0,00002%
Ultrapure
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Ultrapure chunk of polycrystalline germanium
μοναδες CAS
7440-56-4
PubChem CID Number
6326954
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
122 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
122 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,01 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
7,8994 eV
Ατομικός Αριθμός
13,6 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,599 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-4, 1, 2, 3, 4
εφαρμογές
The most common use of germanium is as a semiconductor in electronics.

Germanium is used in transistors and in integrated circuits.

It is used as an alloying agent and as a catalyst.

It is also used in infrared spectroscopes and infrared detectors.
Για το γερμάνιο δεν είναι γνωστό ότι είναι τοξικό
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
70Ge, 72Ge, 73Ge, 74Ge
ασταθη Ισότοπα
58Ge, 59Ge, 60Ge, 61Ge, 62Ge, 63Ge, 64Ge, 65Ge, 66Ge, 67Ge, 68Ge, 69Ge, 71Ge, 75Ge, 76Ge, 77Ge, 78Ge, 79Ge, 80Ge, 81Ge, 82Ge, 83Ge, 84Ge, 85Ge, 86Ge, 87Ge, 88Ge, 89Ge