Λουτήτιο

71
Lu
Ομάδα
n/a
Περίοδος
6
Τομέας
d
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
71
71
104
General Properties
Ατομικός Αριθμός
71
Ατομικό βάρος
174,9668
Mass Number
175
Κατηγορία
Λανθανίδες
Χρώμα
Silver
Radioactive
Όχι
Lutetia is the ancient name for Paris
Κρυσταλλικό σύστημα
Simple Hexagonal
Ιστορία
French chemist Georges Urbain successfully separated lutetium from ytterbia in 1907 in Paris.

Austrian scientist Carl Auer von Welsbach and American chemist Charles James also succeeded in isolating lutetium independently in the same year.

Pure lutetium metal was first produced in 1953.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 9, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f14 5d1 6s2
Lu
Lutetium was the last natural rare earth element to be discovered
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
9,84 g/cm3
Σημείο τήξης
1925,15 K | 1652 °C | 3005,6 °F
Σημείο βρασμού
3675,15 K | 3402 °C | 6155,6 °F
Heat of Fusion
22 kJ/mol
Heat of Vaporization
415 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,154 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0,000056%
Abundance in Universe
1×10-8%
Ultrapure
Image Credits: Images-of-elements
Ultrapure piece of lutetium
CAS Number
7439-94-3
PubChem CID Number
23929
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
174 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
187 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,27 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
5,4259 eV
Atomic Volume
17,78 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,164 W/cm·K
Oxidation States
3
Applications
Lutetium oxide is used to make catalysts for cracking hydrocarbons in the petrochemical industry.

Lutetium aluminum garnet has been proposed for use as a lens material in high refractive index immersion lithography.

Lutetium is used as a phosphor in LED light bulbs.
Lutetium is considered to be non toxic
Ισότοπα
Stable Isotopes
175Lu
Unstable Isotopes
150Lu, 151Lu, 152Lu, 153Lu, 154Lu, 155Lu, 156Lu, 157Lu, 158Lu, 159Lu, 160Lu, 161Lu, 162Lu, 163Lu, 164Lu, 165Lu, 166Lu, 167Lu, 168Lu, 169Lu, 170Lu, 171Lu, 172Lu, 173Lu, 174Lu, 176Lu, 177Lu, 178Lu, 179Lu, 180Lu, 181Lu, 182Lu, 183Lu, 184Lu