Λουτήτιο

71
Lu
Ομάδα
χωρις στοιχεια
Περίοδος
6
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
71
71
104
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
71
Ατομικό βάρος
174,9668
αριθμός μάζας
175
Κατηγορία
Λανθανίδες
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
Lutetia is the ancient name for Paris
Κρυσταλλικό σύστημα
απλο εξάγωνο
Ιστορία
French chemist Georges Urbain successfully separated lutetium from ytterbia in 1907 in Paris.

Austrian scientist Carl Auer von Welsbach and American chemist Charles James also succeeded in isolating lutetium independently in the same year.

Pure lutetium metal was first produced in 1953.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 32, 9, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f14 5d1 6s2
Lu
Lutetium was the last natural rare earth element to be discovered
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
9,84 g/cm3
Σημείο τήξης
1925,15 K | 1652 °C | 3005,6 °F
Σημείο βρασμού
3675,15 K | 3402 °C | 6155,6 °F
θερμότητα σύντηξης
22 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
415 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,154 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,000056%
Αφθονια στο συμπαν
1×10-8%
Ultrapure
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Ultrapure piece of lutetium
μοναδες CAS
7439-94-3
PubChem CID Number
23929
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
174 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
187 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,27 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
5,4259 eV
Ατομικός Αριθμός
17,78 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,164 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
3
εφαρμογές
Lutetium oxide is used to make catalysts for cracking hydrocarbons in the petrochemical industry.

Lutetium aluminum garnet has been proposed for use as a lens material in high refractive index immersion lithography.

Lutetium is used as a phosphor in LED light bulbs.
Lutetium is considered to be non toxic
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
175Lu
ασταθη Ισότοπα
150Lu, 151Lu, 152Lu, 153Lu, 154Lu, 155Lu, 156Lu, 157Lu, 158Lu, 159Lu, 160Lu, 161Lu, 162Lu, 163Lu, 164Lu, 165Lu, 166Lu, 167Lu, 168Lu, 169Lu, 170Lu, 171Lu, 172Lu, 173Lu, 174Lu, 176Lu, 177Lu, 178Lu, 179Lu, 180Lu, 181Lu, 182Lu, 183Lu, 184Lu