Υττέρβιο

70
Yb
Ομάδα
χωρις στοιχεια
Περίοδος
6
Τομέας
f
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
70
70
103
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
70
Ατομικό βάρος
173,054
αριθμός μάζας
173
Κατηγορία
Λανθανίδες
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
Ytterbium was named after Ytterby, a town in Sweden
Κρυσταλλικό σύστημα
κυβικο με κέντρο στο πρόσωπο
Ιστορία
Ytterbium was discovered by the Swiss chemist Jean Charles Galissard de Marignac in the year 1878.

In 1907, in Paris, George Urbain separated ytterbia into two constituents.

Ytterbium metal was first made in 1937 by Klemm and Bonner by heating ytterbium chloride and potassium together.

A relatively pure sample of the metal was obtained only in 1953.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 32, 8, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f14 6s2
Yb
Ytterbium is recovered commercially from monazite sand
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
6,965 g/cm3
Σημείο τήξης
1097,15 K | 824 °C | 1515,2 °F
Σημείο βρασμού
1469,15 K | 1196 °C | 2184,8 °F
θερμότητα σύντηξης
7,7 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
160 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,155 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,00028%
Αφθονια στο συμπαν
2×10-7%
Ultrapure
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Ultrapure ytterbium
μοναδες CAS
7440-64-4
PubChem CID Number
23992
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
176 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
187 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,1 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
6,2542 eV
Ατομικός Αριθμός
24,79 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,349 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
2, 3
εφαρμογές
Ytterbium fiber laser amplifiers are used in marking and engraving.

Ytterbium compounds are also used as catalysts in the organic chemical industry.

Ytterbium can be used as a dopant to help improve the grain refinement, strength, and other mechanical properties of stainless steel.
Ytterbium is considered to be moderately toxic
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
168Yb, 170Yb, 171Yb, 172Yb, 173Yb, 174Yb, 176Yb
ασταθη Ισότοπα
148Yb, 149Yb, 150Yb, 151Yb, 152Yb, 153Yb, 154Yb, 155Yb, 156Yb, 157Yb, 158Yb, 159Yb, 160Yb, 161Yb, 162Yb, 163Yb, 164Yb, 165Yb, 166Yb, 167Yb, 169Yb, 175Yb, 177Yb, 178Yb, 179Yb, 180Yb, 181Yb