Υττέρβιο

70
Yb
Ομάδα
n/a
Περίοδος
6
Τομέας
f
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
70
70
103
General Properties
Ατομικός Αριθμός
70
Ατομικό βάρος
173,054
Mass Number
173
Κατηγορία
Λανθανίδες
Χρώμα
Silver
Radioactive
Όχι
Ytterbium was named after Ytterby, a town in Sweden
Κρυσταλλικό σύστημα
Face Centered Cubic
Ιστορία
Ytterbium was discovered by the Swiss chemist Jean Charles Galissard de Marignac in the year 1878.

In 1907, in Paris, George Urbain separated ytterbia into two constituents.

Ytterbium metal was first made in 1937 by Klemm and Bonner by heating ytterbium chloride and potassium together.

A relatively pure sample of the metal was obtained only in 1953.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 8, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f14 6s2
Yb
Ytterbium is recovered commercially from monazite sand
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
6,965 g/cm3
Σημείο τήξης
1097,15 K | 824 °C | 1515,2 °F
Σημείο βρασμού
1469,15 K | 1196 °C | 2184,8 °F
Heat of Fusion
7,7 kJ/mol
Heat of Vaporization
160 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,155 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0,00028%
Abundance in Universe
2×10-7%
Ultrapure
Image Credits: Images-of-elements
Ultrapure ytterbium
CAS Number
7440-64-4
PubChem CID Number
23992
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
176 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
187 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,1 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
6,2542 eV
Atomic Volume
24,79 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,349 W/cm·K
Oxidation States
2, 3
Applications
Ytterbium fiber laser amplifiers are used in marking and engraving.

Ytterbium compounds are also used as catalysts in the organic chemical industry.

Ytterbium can be used as a dopant to help improve the grain refinement, strength, and other mechanical properties of stainless steel.
Ytterbium is considered to be moderately toxic
Ισότοπα
Stable Isotopes
168Yb, 170Yb, 171Yb, 172Yb, 173Yb, 174Yb, 176Yb
Unstable Isotopes
148Yb, 149Yb, 150Yb, 151Yb, 152Yb, 153Yb, 154Yb, 155Yb, 156Yb, 157Yb, 158Yb, 159Yb, 160Yb, 161Yb, 162Yb, 163Yb, 164Yb, 165Yb, 166Yb, 167Yb, 169Yb, 175Yb, 177Yb, 178Yb, 179Yb, 180Yb, 181Yb