Θούλιο

69
Tm
Ομάδα
χωρις στοιχεια
Περίοδος
6
Τομέας
f
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
69
69
100
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
69
Ατομικό βάρος
168,93421
αριθμός μάζας
169
Κατηγορία
Λανθανίδες
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
Named after Thule, the earliest name for Scandinavia
Κρυσταλλικό σύστημα
απλο εξάγωνο
Ιστορία
Thulium was discovered by Swedish chemist Per Teodor Cleve in 1879 by looking for impurities in the oxides of other rare earth elements.

The first researcher to obtain nearly pure thulium was Charles James, a British expatriate working on a large scale at New Hampshire College in Durham.

High-purity thulium oxide was first offered commercially in the late 1950s.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 31, 8, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f13 6s2
Tm
Thulium ore occurs most commonly in China
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
9,321 g/cm3
Σημείο τήξης
1818,15 K | 1545 °C | 2813 °F
Σημείο βρασμού
2223,15 K | 1950 °C | 3542 °F
θερμότητα σύντηξης
16,8 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
250 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,16 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,000045%
Αφθονια στο συμπαν
1×10-8%
Ultrapure
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Ultrapure crystalline thulium
μοναδες CAS
7440-30-4
PubChem CID Number
23961
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
176 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
190 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,25 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
6,1843 eV
Ατομικός Αριθμός
18,1 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,168 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
2, 3
εφαρμογές
Thulium is used to dope yttrium aluminum garnets used in lasers.

It has also been used in high-temperature superconductors similarly to yttrium.

Thulium has use in ferrites, ceramic magnetic materials that are used in microwave equipment.

Thulium is used in euro banknotes for its blue fluorescence under UV light to defeat counterfeiters.
Thulium is considered to be non-toxic
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
169Tm
ασταθη Ισότοπα
145Tm, 146Tm, 147Tm, 148Tm, 149Tm, 150Tm, 151Tm, 152Tm, 153Tm, 154Tm, 155Tm, 156Tm, 157Tm, 158Tm, 159Tm, 160Tm, 161Tm, 162Tm, 163Tm, 164Tm, 165Tm, 166Tm, 167Tm, 168Tm, 170Tm, 171Tm, 172Tm, 173Tm, 174Tm, 175Tm, 176Tm, 177Tm, 178Tm, 179Tm