Ιρίδιο

77
Ir
Ομάδα
9
Περίοδος
6
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
77
77
115
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
77
Ατομικό βάρος
192,217
αριθμός μάζας
192
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
From the Latin word iris meaning rainbow
Κρυσταλλικό σύστημα
κυβικο με κέντρο στο πρόσωπο
Ιστορία
Iridium was discovered in 1803 by English chemist Smithson Tennant in London.

Chemists who studied platinum dissolved it in aqua regia to create soluble salts and observed a small amount of a dark, insoluble residue.

Smithson Tennant analyzed the insoluble residue and concluded that it must contain a new metal.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 32, 15, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f14 5d7 6s2
Ir
Iridium is the most corrosion-resistant metal known
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
22,56 g/cm3
Σημείο τήξης
2739,15 K | 2466 °C | 4470,8 °F
Σημείο βρασμού
4701,15 K | 4428 °C | 8002,4 °F
θερμότητα σύντηξης
26 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
560 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,131 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
4×10-8%
Αφθονια στο συμπαν
2×10-7%
Pieces
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Pieces of pure iridium
μοναδες CAS
7439-88-5
PubChem CID Number
23924
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
136 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
141 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,2 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
8,967 eV
Ατομικός Αριθμός
8,54 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
1,47 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-3, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
εφαρμογές
Iridium is used in making crucibles and other equipment that is used at high temperatures.

Iridium is also used as a hardening agent in platinum alloys.

Its resistance to arc erosion makes iridium alloys ideal for electrical contacts for spark plugs.

Radioactive isotopes of iridium are used in radiation therapy for the treatment of cancer.
Iridium is considered to be of low toxicity
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
191Ir, 193Ir
ασταθη Ισότοπα
164Ir, 165Ir, 166Ir, 167Ir, 168Ir, 169Ir, 170Ir, 171Ir, 172Ir, 173Ir, 174Ir, 175Ir, 176Ir, 177Ir, 178Ir, 179Ir, 180Ir, 181Ir, 182Ir, 183Ir, 184Ir, 185Ir, 186Ir, 187Ir, 188Ir, 189Ir, 190Ir, 192Ir, 194Ir, 195Ir, 196Ir, 197Ir, 198Ir, 199Ir