Όσμιο

76
Os
Ομάδα
8
Περίοδος
6
Τομέας
d
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
76
76
114
General Properties
Ατομικός Αριθμός
76
Ατομικό βάρος
190,23
Mass Number
190
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
Slate Gray
Radioactive
Όχι
From the Greek word osme, meaning smell
Κρυσταλλικό σύστημα
Simple Hexagonal
Ιστορία
Osmium was discovered in 1803 by English chemist Smithson Tennant in London.

Chemists who studied platinum dissolved it in aqua regia to create soluble salts and observed a small amount of a dark, insoluble residue.

Smithson Tennant analyzed the insoluble residue and concluded that it must contain a new metal.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 14, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f14 5d6 6s2
Os
Osmium is the least abundant stable element in the Earth's crust
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
22,61 g/cm3
Σημείο τήξης
3306,15 K | 3033 °C | 5491,4 °F
Σημείο βρασμού
5285,15 K | 5012 °C | 9053,6 °F
Heat of Fusion
31 kJ/mol
Heat of Vaporization
630 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,13 J/g·K
Abundance in Earth's crust
1,8×10-7%
Abundance in Universe
3×10-7%
Osmium
Image Credits: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Osmium crystals produced by chemical transport reaction in chlorine gas
CAS Number
7440-04-2
PubChem CID Number
23937
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
135 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
144 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,2 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
8,4382 eV
Atomic Volume
8,49 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,876 W/cm·K
Oxidation States
-2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Applications
Osmium is used alloyed with other metals in the platinum group to produce very hard alloys.

Osmium alloys are used in the tips of fountain pens, instrument pivots, and electrical contacts

Osmium tetroxide has been used in fingerprint detection and in staining fatty tissue for optical and electron microscopy.
Even low concentrations in air can cause lung congestion, skin damage, or eye damage
Ισότοπα
Stable Isotopes
184Os, 187Os, 188Os, 189Os, 190Os, 192Os
Unstable Isotopes
161Os, 162Os, 163Os, 164Os, 165Os, 166Os, 167Os, 168Os, 169Os, 170Os, 171Os, 172Os, 173Os, 174Os, 175Os, 176Os, 177Os, 178Os, 179Os, 180Os, 181Os, 182Os, 183Os, 185Os, 186Os, 191Os, 193Os, 194Os, 195Os, 196Os