Όσμιο

76
Os
Ομάδα
8
Περίοδος
6
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
76
76
114
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
76
Ατομικό βάρος
190,23
αριθμός μάζας
190
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
Γκρι Σχιστόλιθος
ραδιενεργο
Όχι
From the Greek word osme, meaning smell
Κρυσταλλικό σύστημα
απλο εξάγωνο
Ιστορία
Osmium was discovered in 1803 by English chemist Smithson Tennant in London.

Chemists who studied platinum dissolved it in aqua regia to create soluble salts and observed a small amount of a dark, insoluble residue.

Smithson Tennant analyzed the insoluble residue and concluded that it must contain a new metal.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 32, 14, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f14 5d6 6s2
Os
Osmium is the least abundant stable element in the Earth's crust
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
22,61 g/cm3
Σημείο τήξης
3306,15 K | 3033 °C | 5491,4 °F
Σημείο βρασμού
5285,15 K | 5012 °C | 9053,6 °F
θερμότητα σύντηξης
31 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
630 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,13 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
1,8×10-7%
Αφθονια στο συμπαν
3×10-7%
Osmium
πιστωεις εικονας: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Osmium crystals produced by chemical transport reaction in chlorine gas
μοναδες CAS
7440-04-2
PubChem CID Number
23937
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
135 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
144 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,2 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
8,4382 eV
Ατομικός Αριθμός
8,49 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,876 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
εφαρμογές
Osmium is used alloyed with other metals in the platinum group to produce very hard alloys.

Osmium alloys are used in the tips of fountain pens, instrument pivots, and electrical contacts

Osmium tetroxide has been used in fingerprint detection and in staining fatty tissue for optical and electron microscopy.
Even low concentrations in air can cause lung congestion, skin damage, or eye damage
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
184Os, 187Os, 188Os, 189Os, 190Os, 192Os
ασταθη Ισότοπα
161Os, 162Os, 163Os, 164Os, 165Os, 166Os, 167Os, 168Os, 169Os, 170Os, 171Os, 172Os, 173Os, 174Os, 175Os, 176Os, 177Os, 178Os, 179Os, 180Os, 181Os, 182Os, 183Os, 185Os, 186Os, 191Os, 193Os, 194Os, 195Os, 196Os