Ρήνιο

75
Re
Ομάδα
7
Περίοδος
6
Τομέας
d
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
75
75
111
General Properties
Ατομικός Αριθμός
75
Ατομικό βάρος
186,207
Mass Number
186
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
Γκρι
Radioactive
Όχι
From the Latin word Rhenus meaning Rhine
Κρυσταλλικό σύστημα
Simple Hexagonal
Ιστορία
In 1908, Japanese chemist Masataka Ogawa announced that he discovered the 43rd element.

However, later analysis indicated the presence of rhenium (element 75), not element 43.

In 1922, Walter Noddack, Ida Eva Tacke and Otto Berg announced its separation from gadolinite and gave it the present name.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 13, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f14 5d5 6s2
Re
Chile has the world's largest rhenium reserves
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
21,02 g/cm3
Σημείο τήξης
3459,15 K | 3186 °C | 5766,8 °F
Σημείο βρασμού
5869,15 K | 5596 °C | 10104,8 °F
Heat of Fusion
33 kJ/mol
Heat of Vaporization
705 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,137 J/g·K
Abundance in Earth's crust
2,6×10-7%
Abundance in Universe
2×10-8%
A
Image Credits: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
A high purity rhenium single crystal made by the floating zone process, an ebeam remelted rhenium bar and as well as a high purity rhenium cube for comparison
CAS Number
7440-15-5
PubChem CID Number
23947
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
137 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
151 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,9 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
7,8335 eV
Atomic Volume
8,85 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,479 W/cm·K
Oxidation States
-3, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Applications
Rhenium is widely used as filaments for mass spectrographs and ion gauges.

It is also used with platinum as catalysts in the production of lead-free, high-octane gasoline.

Nickel-based superalloys of rhenium are used in the combustion chambers, turbine blades, and exhaust nozzles of jet engines.
Very little is known about the toxicity of rhenium
Ισότοπα
Stable Isotopes
185Re
Unstable Isotopes
160Re, 161Re, 162Re, 163Re, 164Re, 165Re, 166Re, 167Re, 168Re, 169Re, 170Re, 171Re, 172Re, 173Re, 174Re, 175Re, 176Re, 177Re, 178Re, 179Re, 180Re, 181Re, 182Re, 183Re, 184Re, 186Re, 187Re, 188Re, 189Re, 190Re, 191Re, 192Re, 193Re, 194Re