Ρήνιο

75
Re
Ομάδα
7
Περίοδος
6
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
75
75
111
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
75
Ατομικό βάρος
186,207
αριθμός μάζας
186
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
Γκρι
ραδιενεργο
Όχι
From the Latin word Rhenus meaning Rhine
Κρυσταλλικό σύστημα
απλο εξάγωνο
Ιστορία
In 1908, Japanese chemist Masataka Ogawa announced that he discovered the 43rd element.

However, later analysis indicated the presence of rhenium (element 75), not element 43.

In 1922, Walter Noddack, Ida Eva Tacke and Otto Berg announced its separation from gadolinite and gave it the present name.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 32, 13, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f14 5d5 6s2
Re
Chile has the world's largest rhenium reserves
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
21,02 g/cm3
Σημείο τήξης
3459,15 K | 3186 °C | 5766,8 °F
Σημείο βρασμού
5869,15 K | 5596 °C | 10104,8 °F
θερμότητα σύντηξης
33 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
705 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,137 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
2,6×10-7%
Αφθονια στο συμπαν
2×10-8%
A
πιστωεις εικονας: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
A high purity rhenium single crystal made by the floating zone process, an ebeam remelted rhenium bar and as well as a high purity rhenium cube for comparison
μοναδες CAS
7440-15-5
PubChem CID Number
23947
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
137 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
151 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,9 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
7,8335 eV
Ατομικός Αριθμός
8,85 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,479 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-3, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
εφαρμογές
Rhenium is widely used as filaments for mass spectrographs and ion gauges.

It is also used with platinum as catalysts in the production of lead-free, high-octane gasoline.

Nickel-based superalloys of rhenium are used in the combustion chambers, turbine blades, and exhaust nozzles of jet engines.
Very little is known about the toxicity of rhenium
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
185Re
ασταθη Ισότοπα
160Re, 161Re, 162Re, 163Re, 164Re, 165Re, 166Re, 167Re, 168Re, 169Re, 170Re, 171Re, 172Re, 173Re, 174Re, 175Re, 176Re, 177Re, 178Re, 179Re, 180Re, 181Re, 182Re, 183Re, 184Re, 186Re, 187Re, 188Re, 189Re, 190Re, 191Re, 192Re, 193Re, 194Re