Βολφράμιο

74
W
Ομάδα
6
Περίοδος
6
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
74
74
110
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
74
Ατομικό βάρος
183,84
αριθμός μάζας
184
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
Γκρι
ραδιενεργο
Όχι
From Swedish, tung sten meaning heavy stone
Κρυσταλλικό σύστημα
Κυβικό στο κέντρο του σώματος
Ιστορία
Torbern Bergman obtained from scheelite an oxide of a new element in 1781.

In 1783, José and Fausto Elhuyar found an acid made from wolframite that was identical to tungstic acid.

Later that year, in Spain, the brothers succeeded in isolating tungsten by reduction of this acid with charcoal, and they are credited with the discovery of the element.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 32, 12, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f14 5d4 6s2
W
The chemical symbol, W, comes from the original name of the element, Wolfram
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
19,25 g/cm3
Σημείο τήξης
3695,15 K | 3422 °C | 6191,6 °F
Σημείο βρασμού
5828,15 K | 5555 °C | 10031 °F
θερμότητα σύντηξης
35 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
800 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,132 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,00011%
Αφθονια στο συμπαν
5×10-8%
Tungsten
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Tungsten rod with oxidized surface
μοναδες CAS
7440-33-7
PubChem CID Number
23964
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
139 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
162 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,36 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
7,864 eV
Ατομικός Αριθμός
9,53 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
1,74 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
εφαρμογές
Tungsten and its alloys are widely used for filaments in electric bulbs and electronic tubes.

Tungsten carbide is of great importance to the metal-working, mining, and petroleum industries.

Tungsten oxides are used in ceramic glazes and calcium/magnesium tungstates are used widely in fluorescent lighting.
Tungsten is considered to be of low toxicity
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
180W, 182W, 183W, 184W, 186W
ασταθη Ισότοπα
158W, 159W, 160W, 161W, 162W, 163W, 164W, 165W, 166W, 167W, 168W, 169W, 170W, 171W, 172W, 173W, 174W, 175W, 176W, 177W, 178W, 179W, 181W, 185W, 187W, 188W, 189W, 190W, 191W, 192W