Ταντάλιο

73
Ta
Ομάδα
5
Περίοδος
6
Τομέας
d
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
73
73
108
General Properties
Ατομικός Αριθμός
73
Ατομικό βάρος
180,94788
Mass Number
181
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
Γκρι
Radioactive
Όχι
Named after Tantalos, a Greek mythological character, father of Niobe
Κρυσταλλικό σύστημα
Body Centered Cubic
Ιστορία
Tantalum was discovered in Sweden in 1802 by Anders Ekeberg in the minerals tantalite from Finland and yttrotantalite from Sweden.

Unfortunately, William Hyde Wollaston claimed Ekeberg's new element was actually niobium, which had also been discovered in 1802.

In 1846, German chemist Heinrich Rose finally proved beyond doubt that tantalum and niobium were different elements.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 11, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f14 5d3 6s2
Ta
Tantalum occurs principally in the mineral columbite-tantalite
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
16,654 g/cm3
Σημείο τήξης
3290,15 K | 3017 °C | 5462,6 °F
Σημείο βρασμού
5731,15 K | 5458 °C | 9856,4 °F
Heat of Fusion
36 kJ/mol
Heat of Vaporization
735 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,14 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0,00017%
Abundance in Universe
8×10-9%
Tantalum
Image Credits: Images-of-elements
Tantalum pieces
CAS Number
7440-25-7
PubChem CID Number
23956
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
146 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
170 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,5 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
7,5496 eV
Atomic Volume
10,90 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,575 W/cm·K
Oxidation States
-1, 2, 3, 4, 5
Applications
Tantalum is used in the electronics industry for capacitors and high power resistors.

The high melting point and oxidation resistance lead to the use of the metal in the production of vacuum furnace parts.

Tantalum oxide is used to make special glass with high index of refraction for camera lenses.
Tantalum is considered to be non-toxic
Ισότοπα
Stable Isotopes
181Ta
Unstable Isotopes
155Ta, 156Ta, 157Ta, 158Ta, 159Ta, 160Ta, 161Ta, 162Ta, 163Ta, 164Ta, 165Ta, 166Ta, 167Ta, 168Ta, 169Ta, 170Ta, 171Ta, 172Ta, 173Ta, 174Ta, 175Ta, 176Ta, 177Ta, 178Ta, 179Ta, 180Ta, 182Ta, 183Ta, 184Ta, 185Ta, 186Ta, 187Ta, 188Ta, 189Ta, 190Ta