Ταντάλιο

73
Ta
Ομάδα
5
Περίοδος
6
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
73
73
108
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
73
Ατομικό βάρος
180,94788
αριθμός μάζας
181
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
Γκρι
ραδιενεργο
Όχι
Named after Tantalos, a Greek mythological character, father of Niobe
Κρυσταλλικό σύστημα
Κυβικό στο κέντρο του σώματος
Ιστορία
Tantalum was discovered in Sweden in 1802 by Anders Ekeberg in the minerals tantalite from Finland and yttrotantalite from Sweden.

Unfortunately, William Hyde Wollaston claimed Ekeberg's new element was actually niobium, which had also been discovered in 1802.

In 1846, German chemist Heinrich Rose finally proved beyond doubt that tantalum and niobium were different elements.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 32, 11, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f14 5d3 6s2
Ta
Tantalum occurs principally in the mineral columbite-tantalite
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
16,654 g/cm3
Σημείο τήξης
3290,15 K | 3017 °C | 5462,6 °F
Σημείο βρασμού
5731,15 K | 5458 °C | 9856,4 °F
θερμότητα σύντηξης
36 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
735 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,14 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,00017%
Αφθονια στο συμπαν
8×10-9%
Tantalum
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Tantalum pieces
μοναδες CAS
7440-25-7
PubChem CID Number
23956
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
146 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
170 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,5 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
7,5496 eV
Ατομικός Αριθμός
10,90 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,575 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-1, 2, 3, 4, 5
εφαρμογές
Tantalum is used in the electronics industry for capacitors and high power resistors.

The high melting point and oxidation resistance lead to the use of the metal in the production of vacuum furnace parts.

Tantalum oxide is used to make special glass with high index of refraction for camera lenses.
Tantalum is considered to be non-toxic
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
181Ta
ασταθη Ισότοπα
155Ta, 156Ta, 157Ta, 158Ta, 159Ta, 160Ta, 161Ta, 162Ta, 163Ta, 164Ta, 165Ta, 166Ta, 167Ta, 168Ta, 169Ta, 170Ta, 171Ta, 172Ta, 173Ta, 174Ta, 175Ta, 176Ta, 177Ta, 178Ta, 179Ta, 180Ta, 182Ta, 183Ta, 184Ta, 185Ta, 186Ta, 187Ta, 188Ta, 189Ta, 190Ta