Λευκόχρυσος

78
Pt
Ομάδα
10
Περίοδος
6
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
78
78
117
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
78
Ατομικό βάρος
195,084
αριθμός μάζας
195
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
Γκρι
ραδιενεργο
Όχι
From the Spanish word platina, meaning silver
Κρυσταλλικό σύστημα
κυβικο με κέντρο στο πρόσωπο
Ιστορία
Platinum was first used by pre-Columbian South American natives to produce artifacts.

Antonio de Ulloa published his findings about platinum in 1748, but Sir Charles Wood also investigated the metal in 1741.

First reference to it as a new metal was made by William Brownrigg in 1750.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 32, 17, 1
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f14 5d9 6s1
Pt
Platinum exists in higher abundances on the Moon and in meteorites
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
21,45 g/cm3
Σημείο τήξης
2041,45 K | 1768,3 °C | 3214,94 °F
Σημείο βρασμού
4098,15 K | 3825 °C | 6917 °F
θερμότητα σύντηξης
20 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
490 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,133 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
3,7×10-6%
Αφθονια στο συμπαν
5×10-7%
A
πιστωεις εικονας: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
A native platinum nugget
μοναδες CAS
7440-06-4
PubChem CID Number
23939
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
139 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
136 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,28 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
8,9587 eV
Ατομικός Αριθμός
9,10 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,716 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
2, 4, 5, 6
εφαρμογές
The most common use of platinum is as a catalyst in chemical reactions.

Platinum is used in jewelry, decoration and dental work.

Platinum-cobalt, an alloy of roughly three parts platinum and one part cobalt, is used to make relatively strong permanent magnets.

Platinum-based anodes are used in ships, pipelines, and steel piers.
Platinum is considered to be non-toxic
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
192Pt, 194Pt, 195Pt, 196Pt, 198Pt
ασταθη Ισότοπα
166Pt, 167Pt, 168Pt, 169Pt, 170Pt, 171Pt, 172Pt, 173Pt, 174Pt, 175Pt, 176Pt, 177Pt, 178Pt, 179Pt, 180Pt, 181Pt, 182Pt, 183Pt, 184Pt, 185Pt, 186Pt, 187Pt, 188Pt, 189Pt, 190Pt, 191Pt, 193Pt, 197Pt, 199Pt, 200Pt, 201Pt, 202Pt