Λευκόχρυσος

78
Pt
Ομάδα
10
Περίοδος
6
Τομέας
d
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
78
78
117
General Properties
Ατομικός Αριθμός
78
Ατομικό βάρος
195,084
Mass Number
195
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
Γκρι
Radioactive
Όχι
From the Spanish word platina, meaning silver
Κρυσταλλικό σύστημα
Face Centered Cubic
Ιστορία
Platinum was first used by pre-Columbian South American natives to produce artifacts.

Antonio de Ulloa published his findings about platinum in 1748, but Sir Charles Wood also investigated the metal in 1741.

First reference to it as a new metal was made by William Brownrigg in 1750.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 17, 1
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f14 5d9 6s1
Pt
Platinum exists in higher abundances on the Moon and in meteorites
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
21,45 g/cm3
Σημείο τήξης
2041,45 K | 1768,3 °C | 3214,94 °F
Σημείο βρασμού
4098,15 K | 3825 °C | 6917 °F
Heat of Fusion
20 kJ/mol
Heat of Vaporization
490 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,133 J/g·K
Abundance in Earth's crust
3,7×10-6%
Abundance in Universe
5×10-7%
A
Image Credits: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
A native platinum nugget
CAS Number
7440-06-4
PubChem CID Number
23939
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
139 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
136 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,28 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
8,9587 eV
Atomic Volume
9,10 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,716 W/cm·K
Oxidation States
2, 4, 5, 6
Applications
The most common use of platinum is as a catalyst in chemical reactions.

Platinum is used in jewelry, decoration and dental work.

Platinum-cobalt, an alloy of roughly three parts platinum and one part cobalt, is used to make relatively strong permanent magnets.

Platinum-based anodes are used in ships, pipelines, and steel piers.
Platinum is considered to be non-toxic
Ισότοπα
Stable Isotopes
192Pt, 194Pt, 195Pt, 196Pt, 198Pt
Unstable Isotopes
166Pt, 167Pt, 168Pt, 169Pt, 170Pt, 171Pt, 172Pt, 173Pt, 174Pt, 175Pt, 176Pt, 177Pt, 178Pt, 179Pt, 180Pt, 181Pt, 182Pt, 183Pt, 184Pt, 185Pt, 186Pt, 187Pt, 188Pt, 189Pt, 190Pt, 191Pt, 193Pt, 197Pt, 199Pt, 200Pt, 201Pt, 202Pt