Χρυσός

79
Au
Ομάδα
11
Περίοδος
6
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
79
79
118
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
79
Ατομικό βάρος
196,966569
αριθμός μάζας
197
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
Χρυσό
ραδιενεργο
Όχι
From the Latin word aurum meaning gold
Κρυσταλλικό σύστημα
κυβικο με κέντρο στο πρόσωπο
Ιστορία
Gold has been known since prehistoric times and was the first metal used by humans.

Gold artifacts dated to 5000 years ago have been found in Egyptian tombs.

Gold of 98% purity has been found in Nahal Qunah in the ancient kingdom of Israel, dating from about 6000 years ago.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 32, 18, 1
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f14 5d10 6s1
Au
India is the world's largest single consumer of gold
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
19,282 g/cm3
Σημείο τήξης
1337,35 K | 1064,2 °C | 1947,56 °F
Σημείο βρασμού
3129,15 K | 2856 °C | 5172,8 °F
θερμότητα σύντηξης
12,5 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
330 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,129 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
3,1×10-7%
Αφθονια στο συμπαν
6×10-8%
Synthetic
πιστωεις εικονας: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Synthetic made gold crystals by the chemical transport reaction in chlorine gas
μοναδες CAS
7440-57-5
PubChem CID Number
23985
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
144 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
136 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,54 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
9,2255 eV
Ατομικός Αριθμός
10,2 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
3,17 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-1, 1, 2, 3, 5
εφαρμογές
Gold is used in coinage and is a standard for monetary systems in many countries.

It is also extensively used for jewelry, decoration, dental work, and for plating.

Gold is used widely in microelectronic circuits to ensure reliable, corrosion-resistant and static-free performance.

Gold leaf, flake or dust is used in some gourmet foods as decorative ingredient.
Gold is considered to be non-toxic
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
197Au
ασταθη Ισότοπα
169Au, 170Au, 171Au, 172Au, 173Au, 174Au, 175Au, 176Au, 177Au, 178Au, 179Au, 180Au, 181Au, 182Au, 183Au, 184Au, 185Au, 186Au, 187Au, 188Au, 189Au, 190Au, 191Au, 192Au, 193Au, 194Au, 195Au, 196Au, 198Au, 199Au, 200Au, 201Au, 202Au, 203Au, 204Au, 205Au