Υδράργυρος

80
Hg
Ομάδα
12
Περίοδος
6
Τομέας
d
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
80
80
121
General Properties
Ατομικός Αριθμός
80
Ατομικό βάρος
200,59
Mass Number
201
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
Silver
Radioactive
Όχι
From the Latin word hydrargyrum meaning liquid silver
Κρυσταλλικό σύστημα
Simple Trigonal
Ιστορία
Mercury was known to the ancient Chinese and Indians and has been found in Egyptian tombs dating back to about 1500 BC.

Alchemists thought of mercury as the First Matter from which all metals were formed.

They believed that different metals could be produced by varying the quality and quantity of sulfur contained within the mercury.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 18, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f14 5d10 6s2
Hg
Mercury is the only metal that is liquid at room temperature
Physical Properties
Phase
Υγρά
Πυκνότητα
13,5336 g/cm3
Σημείο τήξης
234,32 K | -38,83 °C | -37,89 °F
Σημείο βρασμού
630,15 K | 357 °C | 674,6 °F
Heat of Fusion
2,29 kJ/mol
Heat of Vaporization
59,2 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,14 J/g·K
Abundance in Earth's crust
6,7×10-6%
Abundance in Universe
1×10-7%
Element
Image Credits: Wikimedia Commons (Bionerd)
Element mercury in liquid form
CAS Number
7439-97-6
PubChem CID Number
23931
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
151 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
132 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,00 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
10,4375 eV
Atomic Volume
14,82 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,0834 W/cm·K
Oxidation States
1, 2, 4
Applications
Mercury is used in barometers and manometers because of its high density.

Gaseous mercury is used in mercury-vapor lamps and some 'neon sign' type advertising signs and fluorescent lamps.

Mercury is also found in liquid mirror telescopes.

Gaseous mercury is also found in some electron tubes, including ignitrons, thyratrons, and mercury arc rectifiers.
Mercury and most of its compounds are highly toxic
Ισότοπα
Stable Isotopes
196Hg, 198Hg, 199Hg, 200Hg, 201Hg, 202Hg, 204Hg
Unstable Isotopes
171Hg, 172Hg, 173Hg, 174Hg, 175Hg, 176Hg, 177Hg, 178Hg, 179Hg, 180Hg, 181Hg, 182Hg, 183Hg, 184Hg, 185Hg, 186Hg, 187Hg, 188Hg, 189Hg, 190Hg, 191Hg, 192Hg, 193Hg, 194Hg, 195Hg, 197Hg, 203Hg, 205Hg, 206Hg, 207Hg, 208Hg, 209Hg, 210Hg