Υδράργυρος

80
Hg
Ομάδα
12
Περίοδος
6
Τομέας
d
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
80
80
121
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
80
Ατομικό βάρος
200,59
αριθμός μάζας
201
Κατηγορία
Στοιχεία μετάπτωσης
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
From the Latin word hydrargyrum meaning liquid silver
Κρυσταλλικό σύστημα
απλο τριγωνο
Ιστορία
Mercury was known to the ancient Chinese and Indians and has been found in Egyptian tombs dating back to about 1500 BC.

Alchemists thought of mercury as the First Matter from which all metals were formed.

They believed that different metals could be produced by varying the quality and quantity of sulfur contained within the mercury.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 32, 18, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f14 5d10 6s2
Hg
Mercury is the only metal that is liquid at room temperature
φυσικές ιδιότητες
φαση
Υγρά
Πυκνότητα
13,5336 g/cm3
Σημείο τήξης
234,32 K | -38,83 °C | -37,89 °F
Σημείο βρασμού
630,15 K | 357 °C | 674,6 °F
θερμότητα σύντηξης
2,29 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
59,2 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,14 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
6,7×10-6%
Αφθονια στο συμπαν
1×10-7%
Element
πιστωεις εικονας: Wikimedia Commons (Bionerd)
Element mercury in liquid form
μοναδες CAS
7439-97-6
PubChem CID Number
23931
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
151 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
132 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,00 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
10,4375 eV
Ατομικός Αριθμός
14,82 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,0834 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
1, 2, 4
εφαρμογές
Mercury is used in barometers and manometers because of its high density.

Gaseous mercury is used in mercury-vapor lamps and some 'neon sign' type advertising signs and fluorescent lamps.

Mercury is also found in liquid mirror telescopes.

Gaseous mercury is also found in some electron tubes, including ignitrons, thyratrons, and mercury arc rectifiers.
Mercury and most of its compounds are highly toxic
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
196Hg, 198Hg, 199Hg, 200Hg, 201Hg, 202Hg, 204Hg
ασταθη Ισότοπα
171Hg, 172Hg, 173Hg, 174Hg, 175Hg, 176Hg, 177Hg, 178Hg, 179Hg, 180Hg, 181Hg, 182Hg, 183Hg, 184Hg, 185Hg, 186Hg, 187Hg, 188Hg, 189Hg, 190Hg, 191Hg, 192Hg, 193Hg, 194Hg, 195Hg, 197Hg, 203Hg, 205Hg, 206Hg, 207Hg, 208Hg, 209Hg, 210Hg