Θάλλιο

81
Tl
Ομάδα
13
Περίοδος
6
Τομέας
p
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
81
81
123
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
81
Ατομικό βάρος
204,3833
αριθμός μάζας
204
Κατηγορία
Φτωχά μέταλλα
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
From Greek thallos, meanin a green shoot or twig
Κρυσταλλικό σύστημα
απλο εξάγωνο
Ιστορία
Thallium was discovered spectroscopically by Sir William Crookes in 1861, in London.

In 1862, Claude-Auguste Lamy used a spectrometer to determine the composition of a selenium-containing substance which was deposited during the production of sulfuric acid from pyrite.

He noticed the new green line in the spectra and concluded that a new element was present.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 32, 18, 3
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1
Tl
Agatha Christie made use of thallium's toxicity in her novel The Pale Horse
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
11,85 g/cm3
Σημείο τήξης
577,15 K | 304 °C | 579,2 °F
Σημείο βρασμού
1746,15 K | 1473 °C | 2683,4 °F
θερμότητα σύντηξης
4,2 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
165 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,129 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,000053%
Αφθονια στο συμπαν
5×10-8%
Pure
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Pure thallium under argon
μοναδες CAS
7440-28-0
PubChem CID Number
5359464
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
170 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
145 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,62 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
6,1082 eV
Ατομικός Αριθμός
17,2 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,461 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
1, 3
εφαρμογές
Thallium selenide has been used in a bolometer for infrared detection.

Thallium is also used in gamma radiation detection equipment.

Thallium oxide has been used to produce glasses with a high index of refraction, and is used in the manufacture of photo cells.

Some of the electrodes in dissolved oxygen analyzers contain thallium.
Thallium and its compounds are highly toxic
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
203Tl, 205Tl
ασταθη Ισότοπα
176Tl, 177Tl, 178Tl, 179Tl, 180Tl, 181Tl, 182Tl, 183Tl, 184Tl, 185Tl, 186Tl, 187Tl, 188Tl, 189Tl, 190Tl, 191Tl, 192Tl, 193Tl, 194Tl, 195Tl, 196Tl, 197Tl, 198Tl, 199Tl, 200Tl, 201Tl, 202Tl, 204Tl, 206Tl, 207Tl, 208Tl, 209Tl, 210Tl, 211Tl, 212Tl