Μόλυβδος

82
Pb
Ομάδα
14
Περίοδος
6
Τομέας
p
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
82
82
125
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
82
Ατομικό βάρος
207,2
αριθμός μάζας
207
Κατηγορία
Φτωχά μέταλλα
Χρώμα
Γκρι Σχιστόλιθος
ραδιενεργο
Όχι
From the Latin word plumbum
Κρυσταλλικό σύστημα
κυβικο με κέντρο στο πρόσωπο
Ιστορία
Metallic lead beads dating back to 6400 BC have been found in Çatalhöyük in modern-day Turkey.

The Romans also used lead in molten form to secure iron pins that held together large limestone blocks in certain monumental buildings.

In alchemy, lead was thought to be the oldest metal and was associated with the planet Saturn.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 32, 18, 4
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
Pb
Pencil leads in wooden pencils have never been made from lead
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
11,342 g/cm3
Σημείο τήξης
600,61 K | 327,46 °C | 621,43 °F
Σημείο βρασμού
2022,15 K | 1749 °C | 3180,2 °F
θερμότητα σύντηξης
4,77 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
178 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,129 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,00099%
Αφθονια στο συμπαν
1×10-6%
Ultrapure
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Ultrapure lead bead
μοναδες CAS
7439-92-1
PubChem CID Number
5352425
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
175 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
146 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,33 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
7,4167 eV
Ατομικός Αριθμός
18,17 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,353 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-4, 2, 4
εφαρμογές
Large quantities of lead, both as the metal and as the dioxide, are used in storage batteries.

Lead is used as electrodes in the process of electrolysis.

It is added to brass to reduce machine tool wear.

Lead, in either pure form or alloyed with tin, or antimony is the traditional material for bullets and shot in firearms use.
Lead and its compounds are poisonous
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
204Pb, 206Pb, 207Pb, 208Pb
ασταθη Ισότοπα
178Pb, 179Pb, 180Pb, 181Pb, 182Pb, 183Pb, 184Pb, 185Pb, 186Pb, 187Pb, 188Pb, 189Pb, 190Pb, 191Pb, 192Pb, 193Pb, 194Pb, 195Pb, 196Pb, 197Pb, 198Pb, 199Pb, 200Pb, 201Pb, 202Pb, 203Pb, 205Pb, 209Pb, 210Pb, 211Pb, 212Pb, 213Pb, 214Pb, 215Pb