Βισμούθιο

83
Bi
Ομάδα
15
Περίοδος
6
Τομέας
p
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
83
83
126
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
83
Ατομικό βάρος
208,9804
αριθμός μάζας
209
Κατηγορία
Φτωχά μέταλλα
Χρώμα
Γκρι
ραδιενεργο
Όχι
From the German Weisse Masse, meaning white mass
Κρυσταλλικό σύστημα
Βάση Κέντρο Μονοκλινική
Ιστορία
Bismuth has been known since ancient times, so no one person is credited with its discovery.

The element was confused in early times with tin and lead because of its resemblance to those elements.

In 1753, French chemist Claude François Geoffroy demonstrated that this metal is distinct from lead and tin.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 32, 18, 5
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
Bi
Bismuth has unusually high electrical resistance for a metal
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
9,78 g/cm3
Σημείο τήξης
544,65 K | 271,5 °C | 520,7 °F
Σημείο βρασμού
1837,15 K | 1564 °C | 2847,2 °F
θερμότητα σύντηξης
10,9 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
160 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,122 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
2,5×10-6%
Αφθονια στο συμπαν
7×10-8%
Bismuth
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Bismuth crystal with fancy oxide film
μοναδες CAS
7440-69-9
PubChem CID Number
5359367
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
156 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
148 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,02 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
7,2856 eV
Ατομικός Αριθμός
21,3 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,0797 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-3, 3, 5
εφαρμογές
Bismuth is used in producing malleable irons and is used as a catalyst for making acrylic fibers.

Bismuth oxychloride is used in cosmetics, as a pigment in paint for eye shadows, hair sprays and nail polishes.

It has also been used as a replacement for lead in shot, bullets and less-lethal riot gun ammunition.
Bismuth is considered to be non-toxic
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
-
ασταθη Ισότοπα
184Bi, 185Bi, 186Bi, 187Bi, 188Bi, 189Bi, 190Bi, 191Bi, 192Bi, 193Bi, 194Bi, 195Bi, 196Bi, 197Bi, 198Bi, 199Bi, 200Bi, 201Bi, 202Bi, 203Bi, 204Bi, 205Bi, 206Bi, 207Bi, 208Bi, 209Bi, 210Bi, 211Bi, 212Bi, 213Bi, 214Bi, 215Bi, 216Bi, 217Bi, 218Bi