Πολώνιο

84
Po
Ομάδα
16
Περίοδος
6
Τομέας
p
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
84
84
126
General Properties
Ατομικός Αριθμός
84
Ατομικό βάρος
[210]
Mass Number
210
Κατηγορία
Μεταλλοειδή
Χρώμα
Silver
Radioactive
Ναι
Named after Poland, native country of Madam Curie
Κρυσταλλικό σύστημα
Simple Cubic
Ιστορία
Polonium was discovered by Marie and Pierre Curie in 1898 in Paris.

This element was the first one discovered by the Curies while they were investigating the cause of pitchblende radioactivity.

The dangers of working with radioactive elements were not known when the Curies made their discoveries.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 18, 6
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
Po
Polonium is obtained by irradiating bismuth with high-energy neutrons or protons
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
9,196 g/cm3
Σημείο τήξης
527,15 K | 254 °C | 489,2 °F
Σημείο βρασμού
1235,15 K | 962 °C | 1763,6 °F
Heat of Fusion
13 kJ/mol
Heat of Vaporization
100 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
Pierre
Image Credits: hp.ujf.cas.cz
Pierre and Marie Curie in the laboratory
CAS Number
7440-08-6
PubChem CID Number
n/a
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
168 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
140 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,00 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
8,417 eV
Atomic Volume
22,23 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,2 W/cm·K
Oxidation States
-2, 2, 4, 6
Applications
Polonium is used to eliminate static electricity produced during processes such as rolling paper, wire and sheet metal.

Polonium can be mixed or alloyed with beryllium to provide a source of neutrons.

It is also used in anti-static brushes to eliminate dust on photographic film.
Polonium is highly dangerous and radioactive
Ισότοπα
Stable Isotopes
-
Unstable Isotopes
188Po, 189Po, 190Po, 191Po, 192Po, 193Po, 194Po, 195Po, 196Po, 197Po, 198Po, 199Po, 200Po, 201Po, 202Po, 203Po, 204Po, 205Po, 206Po, 207Po, 208Po, 209Po, 210Po, 211Po, 212Po, 213Po, 214Po, 215Po, 216Po, 217Po, 218Po, 219Po, 220Po