Άστατο

85
At
Ομάδα
17
Περίοδος
6
Τομέας
p
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
85
85
125
General Properties
Ατομικός Αριθμός
85
Ατομικό βάρος
[210]
Mass Number
210
Κατηγορία
Αλογόνα
Χρώμα
Silver
Radioactive
Ναι
From the Greek astatos meaning unstable
Κρυσταλλικό σύστημα
n/a
Ιστορία
In 1869, existence of astatine was first predicted by Russian chemist Dmitri Mendeleev and called the element eka-iodine.

In 1940, Dale R. Corson, Kenneth Ross MacKenzie, and Emilio Segrè isolated the element at the University of California, Berkeley.

Instead of searching for the element in nature, the scientists created it by bombarding bismuth-209 with alpha particles.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 18, 7
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
At
Astatine is preferentially concentrated in the thyroid gland
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
7 g/cm3
Σημείο τήξης
575,15 K | 302 °C | 575,6 °F
Σημείο βρασμού
610,15 K | 337 °C | 638,6 °F
Heat of Fusion
6 kJ/mol
Heat of Vaporization
40 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
Emilio
Image Credits: pauli.uni-muenster.de
Emilio Segrè, one of the discoverer of the element
CAS Number
7440-68-8
PubChem CID Number
n/a
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
-
Ομοιοπολική ακτίνα
150 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,2 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
9,3 eV
Atomic Volume
30 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,017 W/cm·K
Oxidation States
-1, 1, 3, 5, 7
Applications
The newly formed astatine-211 is important in nuclear medicine.

Once produced, astatine must be used quickly, as it decays with a half-life of 7.2 hours.

Astatine-211 can be used for targeted alpha particle radiotherapy, since it decays either via emission of an alpha particle.
Astatine is highly radioactive
Ισότοπα
Stable Isotopes
-
Unstable Isotopes
193At, 194At, 195At, 196At, 197At, 198At, 199At, 200At, 201At, 202At, 203At, 204At, 205At, 206At, 207At, 208At, 209At, 210At, 211At, 212At, 213At, 214At, 215At, 216At, 217At, 218At, 219At, 220At, 221At, 222At, 223At