Άστατο

85
At
Ομάδα
17
Περίοδος
6
Τομέας
p
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
85
85
125
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
85
Ατομικό βάρος
[210]
αριθμός μάζας
210
Κατηγορία
Αλογόνα
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Ναι
From the Greek astatos meaning unstable
Κρυσταλλικό σύστημα
χωρις στοιχεια
Ιστορία
In 1869, existence of astatine was first predicted by Russian chemist Dmitri Mendeleev and called the element eka-iodine.

In 1940, Dale R. Corson, Kenneth Ross MacKenzie, and Emilio Segrè isolated the element at the University of California, Berkeley.

Instead of searching for the element in nature, the scientists created it by bombarding bismuth-209 with alpha particles.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 32, 18, 7
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
At
Astatine is preferentially concentrated in the thyroid gland
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
7 g/cm3
Σημείο τήξης
575,15 K | 302 °C | 575,6 °F
Σημείο βρασμού
610,15 K | 337 °C | 638,6 °F
θερμότητα σύντηξης
6 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
40 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Αφθονία στον φλοιό της Γης
χωρις στοιχεια
Αφθονια στο συμπαν
χωρις στοιχεια
Emilio
πιστωεις εικονας: pauli.uni-muenster.de
Emilio Segrè, one of the discoverer of the element
μοναδες CAS
7440-68-8
PubChem CID Number
χωρις στοιχεια
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
-
Ομοιοπολική ακτίνα
150 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
2,2 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
9,3 eV
Ατομικός Αριθμός
30 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,017 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
-1, 1, 3, 5, 7
εφαρμογές
The newly formed astatine-211 is important in nuclear medicine.

Once produced, astatine must be used quickly, as it decays with a half-life of 7.2 hours.

Astatine-211 can be used for targeted alpha particle radiotherapy, since it decays either via emission of an alpha particle.
Astatine is highly radioactive
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
-
ασταθη Ισότοπα
193At, 194At, 195At, 196At, 197At, 198At, 199At, 200At, 201At, 202At, 203At, 204At, 205At, 206At, 207At, 208At, 209At, 210At, 211At, 212At, 213At, 214At, 215At, 216At, 217At, 218At, 219At, 220At, 221At, 222At, 223At