Ραδόνιο

86
Rn
Ομάδα
18
Περίοδος
6
Τομέας
p
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
86
86
136
General Properties
Ατομικός Αριθμός
86
Ατομικό βάρος
[222]
Mass Number
222
Κατηγορία
Ευγενή Αέρια
Χρώμα
Colorless
Radioactive
Ναι
The name was derived from radium; called niton at first, from the Latin word nitens meaning shining
Κρυσταλλικό σύστημα
n/a
Ιστορία
Radon was discovered in 1900 by Friedrich Ernst Dorn in Halle, Germany.

He reported some experiments in which he noticed that radium compounds emanate a radioactive gas.

In 1910, Sir William Ramsay and Robert Whytlaw-Gray isolated radon, determined its density, and determined that it was the heaviest known gas.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 18, 8
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
Rn
Upon condensation, radon glows because of the intense radiation it produces
Physical Properties
Phase
Αέρια
Πυκνότητα
0,00973 g/cm3
Σημείο τήξης
202 K | -71,15 °C | -96,07 °F
Σημείο βρασμού
211,3 K | -61,85 °C | -79,33 °F
Heat of Fusion
3 kJ/mol
Heat of Vaporization
17 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,094 J/g·K
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
Illustration
Image Credits: Images-of-elements
Illustration of radon
CAS Number
10043-92-2
PubChem CID Number
24857
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
120 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
150 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
-
Ionization Potential
10,7485 eV
Atomic Volume
50,5 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,0000364 W/cm·K
Oxidation States
2, 4, 6
Applications
Radon is used in hydrologic research that studies the interaction between ground water and streams.

Radon has been produced commercially for use in radiation therapy.

Radon has been used in implantable seeds, made of gold or glass, primarily used to treat cancers.
Radon is highly radioactive and a carcinogen
Ισότοπα
Stable Isotopes
-
Unstable Isotopes
195Rn, 196Rn, 197Rn, 198Rn, 199Rn, 200Rn, 201Rn, 202Rn, 203Rn, 204Rn, 205Rn, 206Rn, 207Rn, 208Rn, 209Rn, 210Rn, 211Rn, 212Rn, 213Rn, 214Rn, 215Rn, 216Rn, 217Rn, 218Rn, 219Rn, 220Rn, 221Rn, 222Rn, 223Rn, 224Rn, 225Rn, 226Rn, 227Rn, 228Rn