Ραδόνιο

86
Rn
Ομάδα
18
Περίοδος
6
Τομέας
p
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
86
86
136
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
86
Ατομικό βάρος
[222]
αριθμός μάζας
222
Κατηγορία
Ευγενή Αέρια
Χρώμα
αχρωμο
ραδιενεργο
Ναι
The name was derived from radium; called niton at first, from the Latin word nitens meaning shining
Κρυσταλλικό σύστημα
χωρις στοιχεια
Ιστορία
Radon was discovered in 1900 by Friedrich Ernst Dorn in Halle, Germany.

He reported some experiments in which he noticed that radium compounds emanate a radioactive gas.

In 1910, Sir William Ramsay and Robert Whytlaw-Gray isolated radon, determined its density, and determined that it was the heaviest known gas.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 32, 18, 8
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
Rn
Upon condensation, radon glows because of the intense radiation it produces
φυσικές ιδιότητες
φαση
Αέρια
Πυκνότητα
0,00973 g/cm3
Σημείο τήξης
202 K | -71,15 °C | -96,07 °F
Σημείο βρασμού
211,3 K | -61,85 °C | -79,33 °F
θερμότητα σύντηξης
3 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
17 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,094 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
χωρις στοιχεια
Αφθονια στο συμπαν
χωρις στοιχεια
Illustration
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Illustration of radon
μοναδες CAS
10043-92-2
PubChem CID Number
24857
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
120 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
150 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
-
Δυνατότητα ιοντισμού
10,7485 eV
Ατομικός Αριθμός
50,5 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,0000364 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
2, 4, 6
εφαρμογές
Radon is used in hydrologic research that studies the interaction between ground water and streams.

Radon has been produced commercially for use in radiation therapy.

Radon has been used in implantable seeds, made of gold or glass, primarily used to treat cancers.
Radon is highly radioactive and a carcinogen
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
-
ασταθη Ισότοπα
195Rn, 196Rn, 197Rn, 198Rn, 199Rn, 200Rn, 201Rn, 202Rn, 203Rn, 204Rn, 205Rn, 206Rn, 207Rn, 208Rn, 209Rn, 210Rn, 211Rn, 212Rn, 213Rn, 214Rn, 215Rn, 216Rn, 217Rn, 218Rn, 219Rn, 220Rn, 221Rn, 222Rn, 223Rn, 224Rn, 225Rn, 226Rn, 227Rn, 228Rn