Φράνκιο

87
Fr
Ομάδα
1
Περίοδος
7
Τομέας
s
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
87
87
136
General Properties
Ατομικός Αριθμός
87
Ατομικό βάρος
[223]
Mass Number
223
Κατηγορία
Αλκάλια
Χρώμα
Silver
Radioactive
Ναι
Francium was named after France
Κρυσταλλικό σύστημα
n/a
Ιστορία
Francium was discovered in 1939 by Marguerite Perey of the Curie Institute in Paris, France.

It was discovered when she was researching the radioactive decay of actinium-227.

Marguerite Perey discovered that francium-223 is made naturally when actinium-227 emits an alpha-particle.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 18, 8, 1
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 7s1
Fr
Francium was the last element discovered in nature, rather than by synthesis
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
1,87 g/cm3
Σημείο τήξης
296,15 K | 23 °C | 73,4 °F
Σημείο βρασμού
950,15 K | 677 °C | 1250,6 °F
Heat of Fusion
2 kJ/mol
Heat of Vaporization
65 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
Illustration
Image Credits: Images-of-elements
Illustration of francium
CAS Number
7440-73-5
PubChem CID Number
n/a
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
260 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
348 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
0,7 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
4,0727 eV
Atomic Volume
71,07 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,15 W/cm·K
Oxidation States
1
Applications
Due to its instability and rarity, there are no commercial applications for francium.

It has been used for research purposes in the fields of biology and of atomic structure.

Its use as a potential diagnostic aid for various cancers has also been explored, but this application has been deemed impractical.
Francium is highly radioactive
Ισότοπα
Stable Isotopes
-
Unstable Isotopes
199Fr, 200Fr, 201Fr, 202Fr, 203Fr, 204Fr, 205Fr, 206Fr, 207Fr, 208Fr, 209Fr, 210Fr, 211Fr, 212Fr, 213Fr, 214Fr, 215Fr, 216Fr, 217Fr, 218Fr, 219Fr, 220Fr, 221Fr, 222Fr, 223Fr, 224Fr, 225Fr, 226Fr, 227Fr, 228Fr, 229Fr, 230Fr, 231Fr, 232Fr