Προμήθειο

61
Pm
Ομάδα
n/a
Περίοδος
6
Τομέας
f
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
61
61
84
General Properties
Ατομικός Αριθμός
61
Ατομικό βάρος
[145]
Mass Number
145
Κατηγορία
Λανθανίδες
Χρώμα
Silver
Radioactive
Ναι
Named after the Greek Prometheus, who, according to mythology, stole fire from heaven
Κρυσταλλικό σύστημα
n/a
Ιστορία
The existence of an element between neodymium and samarium was first predicted by Czech chemist Bohuslav Brauner in 1902.

Promethium was first produced and characterized at Oak Ridge National Laboratory in 1945 by Jacob A. Marinsky, Lawrence E. Glendenin and Charles D. Coryell.

It was produced by the separation and analysis of the fission products of uranium fuel irradiated in a graphite reactor.
Electrons per shell
2, 8, 18, 23, 8, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f5 6s2
Pm
Promethium is the only lanthanide that has no stable isotopes
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
7,26 g/cm3
Σημείο τήξης
1315,15 K | 1042 °C | 1907,6 °F
Σημείο βρασμού
3273,15 K | 3000 °C | 5432 °F
Heat of Fusion
7,7 kJ/mol
Heat of Vaporization
290 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
Pitchblende,
Image Credits: Wikimedia Commons (Geomartin)
Pitchblende, a uranium ore and the host for most of Earth's promethium
CAS Number
7440-12-2
PubChem CID Number
n/a
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
183 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
199 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
-
Ionization Potential
5,582 eV
Atomic Volume
22,39 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,179 W/cm·K
Oxidation States
3
Applications
Promethium is also used in atomic batteries for spacecraft and guided missiles.

Promethium is also used to measure the thickness of materials by evaluating the amount of radiation from a promethium source that passes through the sample.

It has possible future uses in portable X-ray sources, and as auxiliary heat or power sources for space probes and satellites.
Promethium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Stable Isotopes
-
Unstable Isotopes
126Pm, 127Pm, 128Pm, 129Pm, 130Pm, 131Pm, 132Pm, 133Pm, 134Pm, 135Pm, 136Pm, 137Pm, 138Pm, 139Pm, 140Pm, 141Pm, 142Pm, 143Pm, 144Pm, 145Pm, 146Pm, 147Pm, 148Pm, 149Pm, 150Pm, 151Pm, 152Pm, 153Pm, 154Pm, 155Pm, 156Pm, 157Pm, 158Pm, 159Pm, 160Pm, 161Pm, 162Pm, 163Pm