Προμήθειο

61
Pm
Ομάδα
χωρις στοιχεια
Περίοδος
6
Τομέας
f
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
61
61
84
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
61
Ατομικό βάρος
[145]
αριθμός μάζας
145
Κατηγορία
Λανθανίδες
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Ναι
Named after the Greek Prometheus, who, according to mythology, stole fire from heaven
Κρυσταλλικό σύστημα
χωρις στοιχεια
Ιστορία
The existence of an element between neodymium and samarium was first predicted by Czech chemist Bohuslav Brauner in 1902.

Promethium was first produced and characterized at Oak Ridge National Laboratory in 1945 by Jacob A. Marinsky, Lawrence E. Glendenin and Charles D. Coryell.

It was produced by the separation and analysis of the fission products of uranium fuel irradiated in a graphite reactor.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 23, 8, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f5 6s2
Pm
Promethium is the only lanthanide that has no stable isotopes
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
7,26 g/cm3
Σημείο τήξης
1315,15 K | 1042 °C | 1907,6 °F
Σημείο βρασμού
3273,15 K | 3000 °C | 5432 °F
θερμότητα σύντηξης
7,7 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
290 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Αφθονία στον φλοιό της Γης
χωρις στοιχεια
Αφθονια στο συμπαν
χωρις στοιχεια
Pitchblende,
πιστωεις εικονας: Wikimedia Commons (Geomartin)
Pitchblende, a uranium ore and the host for most of Earth's promethium
μοναδες CAS
7440-12-2
PubChem CID Number
χωρις στοιχεια
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
183 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
199 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
-
Δυνατότητα ιοντισμού
5,582 eV
Ατομικός Αριθμός
22,39 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,179 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
3
εφαρμογές
Promethium is also used in atomic batteries for spacecraft and guided missiles.

Promethium is also used to measure the thickness of materials by evaluating the amount of radiation from a promethium source that passes through the sample.

It has possible future uses in portable X-ray sources, and as auxiliary heat or power sources for space probes and satellites.
Promethium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
-
ασταθη Ισότοπα
126Pm, 127Pm, 128Pm, 129Pm, 130Pm, 131Pm, 132Pm, 133Pm, 134Pm, 135Pm, 136Pm, 137Pm, 138Pm, 139Pm, 140Pm, 141Pm, 142Pm, 143Pm, 144Pm, 145Pm, 146Pm, 147Pm, 148Pm, 149Pm, 150Pm, 151Pm, 152Pm, 153Pm, 154Pm, 155Pm, 156Pm, 157Pm, 158Pm, 159Pm, 160Pm, 161Pm, 162Pm, 163Pm