Σαμάριο

62
Sm
Ομάδα
χωρις στοιχεια
Περίοδος
6
Τομέας
f
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
62
62
88
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
62
Ατομικό βάρος
150,36
αριθμός μάζας
150
Κατηγορία
Λανθανίδες
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
From samarskite, a mineral named after Russian mine official, Col. Samarski
Κρυσταλλικό σύστημα
απλο τριγωνο
Ιστορία
In 1853, Jean Charles Galissard de Marignac discovered samarium when he found lines in mineral spectra.

Paul Émile Lecoq de Boisbaudran isolated a samarium salt in Paris in 1879 from the mineral samarskite and identified a new element in it via sharp optical absorption lines.

The pure element was produced only in 1901 by Eugène-Anatole Demarçay.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 24, 8, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f6 6s2
Sm
Samarium metal can be produced by reducing the oxide with lanthanum
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
7,52 g/cm3
Σημείο τήξης
1345,15 K | 1072 °C | 1961,6 °F
Σημείο βρασμού
2067,15 K | 1794 °C | 3261,2 °F
θερμότητα σύντηξης
8,6 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
175 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,197 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,0006%
Αφθονια στο συμπαν
5×10-7%
Ultrapure
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Ultrapure sublimated samarium
μοναδες CAS
7440-19-9
PubChem CID Number
23951
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
180 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
198 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,17 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
5,6437 eV
Ατομικός Αριθμός
20,0 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,133 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
2, 3
εφαρμογές
Samarium's main use is in samarium-cobalt alloy magnets for headphones, small motors and pickups for some electric guitars.

Radioactive samarium-153 is used to kill cancer cells in the treatment of lung cancer, prostate cancer, breast cancer and osteosarcoma.

Samarium and its compounds are also used as catalyst and chemical reagent.
Samarium is considered to be moderately toxic
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
144Sm, 149Sm, 150Sm, 152Sm, 154Sm
ασταθη Ισότοπα
128Sm, 129Sm, 130Sm, 131Sm, 132Sm, 133Sm, 134Sm, 135Sm, 136Sm, 137Sm, 138Sm, 139Sm, 140Sm, 141Sm, 142Sm, 143Sm, 145Sm, 146Sm, 147Sm, 148Sm, 151Sm, 153Sm, 155Sm, 156Sm, 157Sm, 158Sm, 159Sm, 160Sm, 161Sm, 162Sm, 163Sm, 164Sm, 165Sm