Σαμάριο

62
Sm
Ομάδα
n/a
Περίοδος
6
Τομέας
f
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
62
62
88
General Properties
Ατομικός Αριθμός
62
Ατομικό βάρος
150,36
Mass Number
150
Κατηγορία
Λανθανίδες
Χρώμα
Silver
Radioactive
Όχι
From samarskite, a mineral named after Russian mine official, Col. Samarski
Κρυσταλλικό σύστημα
Simple Trigonal
Ιστορία
In 1853, Jean Charles Galissard de Marignac discovered samarium when he found lines in mineral spectra.

Paul Émile Lecoq de Boisbaudran isolated a samarium salt in Paris in 1879 from the mineral samarskite and identified a new element in it via sharp optical absorption lines.

The pure element was produced only in 1901 by Eugène-Anatole Demarçay.
Electrons per shell
2, 8, 18, 24, 8, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f6 6s2
Sm
Samarium metal can be produced by reducing the oxide with lanthanum
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
7,52 g/cm3
Σημείο τήξης
1345,15 K | 1072 °C | 1961,6 °F
Σημείο βρασμού
2067,15 K | 1794 °C | 3261,2 °F
Heat of Fusion
8,6 kJ/mol
Heat of Vaporization
175 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,197 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0,0006%
Abundance in Universe
5×10-7%
Ultrapure
Image Credits: Images-of-elements
Ultrapure sublimated samarium
CAS Number
7440-19-9
PubChem CID Number
23951
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
180 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
198 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,17 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
5,6437 eV
Atomic Volume
20,0 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,133 W/cm·K
Oxidation States
2, 3
Applications
Samarium's main use is in samarium-cobalt alloy magnets for headphones, small motors and pickups for some electric guitars.

Radioactive samarium-153 is used to kill cancer cells in the treatment of lung cancer, prostate cancer, breast cancer and osteosarcoma.

Samarium and its compounds are also used as catalyst and chemical reagent.
Samarium is considered to be moderately toxic
Ισότοπα
Stable Isotopes
144Sm, 149Sm, 150Sm, 152Sm, 154Sm
Unstable Isotopes
128Sm, 129Sm, 130Sm, 131Sm, 132Sm, 133Sm, 134Sm, 135Sm, 136Sm, 137Sm, 138Sm, 139Sm, 140Sm, 141Sm, 142Sm, 143Sm, 145Sm, 146Sm, 147Sm, 148Sm, 151Sm, 153Sm, 155Sm, 156Sm, 157Sm, 158Sm, 159Sm, 160Sm, 161Sm, 162Sm, 163Sm, 164Sm, 165Sm