Ευρώπιο

63
Eu
Ομάδα
χωρις στοιχεια
Περίοδος
6
Τομέας
f
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
63
63
89
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
63
Ατομικό βάρος
151,964
αριθμός μάζας
152
Κατηγορία
Λανθανίδες
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
Europium was named after Europe
Κρυσταλλικό σύστημα
Κυβικό στο κέντρο του σώματος
Ιστορία
Europium was first found by Paul Émile Lecoq de Boisbaudran in 1890.

In 1896, French chemist Eugène-Antole Demarçay identified spectroscopic lines in ‘samarium' caused by europium.

He successfully isolated europium in 1901 using repeated crystallizations of samarium magnesium nitrate.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 25, 8, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f7 6s2
Eu
Europium is the most reactive rare earth element
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
5,243 g/cm3
Σημείο τήξης
1099,15 K | 826 °C | 1518,8 °F
Σημείο βρασμού
1802,15 K | 1529 °C | 2784,2 °F
θερμότητα σύντηξης
9,2 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
175 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,182 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,00018%
Αφθονια στο συμπαν
5×10-8%
Weakly
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Weakly oxidized europium, hence slightly yellowish
μοναδες CAS
7440-53-1
PubChem CID Number
23981
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
180 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
198 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,2 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
5,6704 eV
Ατομικός Αριθμός
20,8 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,139 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
2, 3
εφαρμογές
Europium is used in the manufacture of fluorescent glass.

It is also used in the anti-counterfeiting phosphors in Euro banknotes.

Europium-doped plastic has been used as a laser material.

Europium isotopes are good neutron absorbers and are used in nuclear reactor control rods.
Europium is considered to be mildly toxic
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
151Eu, 153Eu
ασταθη Ισότοπα
130Eu, 131Eu, 132Eu, 133Eu, 134Eu, 135Eu, 136Eu, 137Eu, 138Eu, 139Eu, 140Eu, 141Eu, 142Eu, 143Eu, 144Eu, 145Eu, 146Eu, 147Eu, 148Eu, 149Eu, 150Eu, 152Eu, 154Eu, 155Eu, 156Eu, 157Eu, 158Eu, 159Eu, 160Eu, 161Eu, 162Eu, 163Eu, 164Eu, 165Eu, 166Eu, 167Eu